FAQ – Kvalitet 2: Hur ser en själsbaserad förståelse av “Guds sanning är i sig själv, en fristående företeelse, och den medger inga variationer eller modifieringar“ ut i mitt personliga liv?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Ja, det finns ganska många sätt som jag känner att det kan påverka vårt personliga liv på om vi verkligen trodde på just den här kvaliteten och förstod den i våra hjärtan. Nyckeln är att förstå i våra hjärtan och inte i våra huvuden. Men om vi förstod det i våra känslor, så skulle vi inte först försöka förhandla med Gud om sanningen, vi skulle förstå att Guds sanningar är fasta, det spelar ingen roll hur långt tillbaka eller hur långt in i framtiden, så kommer de fortfarande att vara fasta. Det finns ingenting vi kan göra för att ändra dem, vi har bara ett val: valet att upptäcka den eller att inte upptäcka den, det är vårt val. Vi har inte något tredje val som är att ändra den, det valet har vi inte. Jag känner ganska ofta att mänskligheten förstås vill ha det här tredje valet. Vi vill ändra på det som händer universellt, snarare än att faktiskt upptäcka vad som händer universellt och varför.

Maria:      Jag kan se att på en makronivå och en mikronivå, i det att många av oss globalt sett – det finns egentligen en konsensus om att vi skulle vilja kunna fortsätta att ta alla naturresurser från Jorden och förorena den och känna att Jorden kommer må bra ändå.

Allt kommer att bli bra.

Maria:      Och Guds sanning är att nej, ni skapar skador och det finns konsekvenser och ni kan inte undvika dem även om det finns en konsensus på planeten om något, om Guds sanning skiljer sig från den så…

Vi kommer att skapa en röra, eftersom vi inte kan undvika det. Guds lagar försöker korrigera det perspektivet.

Maria:      Och på en mikronivå, om vi kan säga så, i en persons privata liv, så ser jag hur många av oss … det kan vara något i vårt förflutna som hänt, som vi inte har tagit itu med, vi skadade någon, vi gjorde något som vi rentav vet att det inte är moraliskt rätt och ändå försöker många av oss att ursäkta det hela, skjuter upp att ta itu med det år efter år, i decennier, men Guds sanning är att det hände och vi kan inte ändra på det.

Det finns bara några få sätt som vi kan få det att försvinna, och även där används olika lagar som Gud skapat, så vi kan inte få det att försvinna bara genom att hoppas på att det ska försvinna. Det funkar inte eftersom alla som försöker detta aldrig får det att fungera. Så allt detta är en del av att förstå att Guds sanning är oruckbar; antingen efterlever du den eller förstår den, eller så upptäcker du den inte eller efterlever den inte, det är ditt eget val. Men i slutänden, om du inte efterlever den eller om du inte upptäcker den på grund av en vilja till okunnighet, så kommer det finnas mindre lycka i ditt liv, och om du efterlever den eftersom du vill det, så kommer det finnas mer lycka i ditt liv. Och det är det fasta och oruckbara resultatet av att Guds sanning är fast och oruckbar.

Maria:      Okej, några av de andra saker du räknat upp här. När vi har en själsbaserad förståelse för den här sanningen så klagar vi inte över att Guds lagar känns hårda och kompromisslösa.

Ja, du förstår jag antar att vad många på Jorden tror är att om en lag är fast och oruckbar, så betyder det att det inte finns någon medkänsla, och skälet till det är att de flesta vill förhandla med lagen.

Så de kanske kör bil och kör för fort och landets lag tillåter att du kör 110 km i timmen längs den här motorvägen, det är din tillåtna maxhastighet, och du kör i 130. Sedan stannas du av någon som vill ge dig en lagenlig konsekvens för detta, och du försöker förhandla med honom, du vet: ”Jag hade bråttom”, eller något annat. Sedan hamnar du i domstolen och du försöker förhandla med dem.

I det läget förstår vi inte att även om vi kan förhandla oss ur följderna av människans lagar, så kommer vi aldrig kunna förhandla oss ur följderna av Guds lagar, och det är i själva verket en kärleksfull sak. Skälet till att det är en kärleksfull sak är att det betyder att lagen gäller varenda person utan att ta hänsyn till deras bakgrund, deras civilstatus, deras sexuella läggning, deras kulturella bakgrund, deras kön eller något annat. Den är fast och tillämpas konsekvent varenda gång; vare sig du håller med eller inte så kommer den att vara fast och alltid tillämpas konsekvent.

Maria:      Och Gud har gjort detta för att visa oss hur vi kan älska, för att lära oss om kärlek.

Ja, för att lära oss om kärlek på många vis, i det avseendet att kärlek aldrig skulle vilja att jag får andra följder än du; kärlek skulle inte älska två personer på olika sätt. OM du verkligen älskar skulle du inte känna att en person är viktigare än en annan eller mindre viktig än en annan, du respekterar att båda är likvärdiga i Guds ögon och behöver vara likvärdiga i dina också. Detta är kvaliteter som exponeras genom dessa lagar som inte kan modifieras. Så detta är en mycket viktig sak att förstå – vikten av det faktum att Gud har gett oss konsekventa sanningar, konsekventa lagar. Gud är en konsekvent förälder, inte en förälder som modifierar saker utifrån personliga åsikter eller personliga känslor – och Guds personliga känslor är konsekventa, till skilllnad från de flestas personliga känslor på Jorden och i synnerhet till skillnad från hur de flesta föräldrar på Jorden känner inför sina barn. Guds lagar, struktur, sanning är alltid konsekventa.

Maria:      Och jag förmodar att vad du verkligen säger om att ha en själsbaserad förståelse av var och en av dessa kvaliteter, eller hur; att när vi har en själsbaserad förståelse av dem så känner vi igen funktionen och kärleken i var och en av dessa sanningar.

Vi använder det också i praktiken i våra personliga vardagsliv. Med andra ord när vi umgås med andra, så vi ingår inte några överenskommelser med dem som vi försöker dra tillbaka eller försöker komma ifrån. Har vi en överenskommelse med någon och överenskommelsen har formulerats och fått validitet, så även om det är smärtsamt för dig då så genomför du det hela, eftersom du behöver respektera den här konsekventa sidan av Guds lag, du skulle vilja fullfölja det.

Den enda gången som du inte skulle kunna göra det är om det är fysiskt omöjligt för dig. Så med andra ord skulle du inte försöka förhandla dig ur det, du skulle inte försöka ta det till domstol för att komma ifrån det, du skulle vilja göra det och du skulle bara låta bli att göra det när det är fysiskt omöjligt att göra det, eller kanske om den andra personen är tillmötesgående och bestämmer att: ”Okej, jag kan backa på det här”. Du skulle bara göra det under de omständigheterna, när kärleken är närvarande, och du skulle inse att det här är en kärleksfaktor liksom den här sanningen. Så det finns många sätt som den här specifika kvaliteten, kvalitet nummer två, skulle påverka dig i ditt vardagsliv.

Maria:      All right, bara två saker att klargöra nu, att fråga dig; du har skrivit två uttalanden här och jag skulle vilja fråga dig hur de förhåller sig till den här kvaliteten. Så du säger att när vi har en själsbaserad förståelse för att Guds sanning inte medger några variationer eller modifieringar, så känner vi att när vi upplever smärta så beror det på vårt eget känslomässiga fel, och vi känner att Guds universum är kärleksfullt och att smärtan är ett resultat av att inte vara i harmoni med den kärleksfulla sanningen. Så vill du utvidga detta på något vis?

Absolut, jag tycker det är ganska uppenbart, men eftersom Guds lagar är fasta och Guds sanningar är fasta, så är det logiskt att varje enskild sanning eller varje enskild lag kommer att ha den här kvaliteten så att när vi bryter mot den, så kommer det att ha en typ av verkan, och när vi lever i harmoni med den så kommer det att ha en annan typ av verkan.

Så när vi bryter mot den, så kommer det att ha en verkan som är smärtsam, och när vi lever i harmoni med den så kommer det att ha en verkan som är njutbar, och det gäller även alla människor omkring oss som bryter mot den. Så om du bryter mot en lag som påverkar mig, så kommer jag också att känna en del smärta precis som du. Detta borde hjälpa dig att förstå betydelsen av förändring och att inte vilja bryta mot lagen eftersom det påverkar mig likaväl som dig själv.

Så om jag verkligen förstod att Guds lagar är fasta och orörliga, så skulle jag inte jämt försöka komma undan med att bryta mot lagen och bryta mot sanningen – jag skulle vilja upptäcka den, jag skulle vilja känna till den, jag skulle inte försöka undvika den genom okunnighet, eftersom jag vet att det är farligt att göra så.

Om du tänker på livet här på Jorden, så tror många människor att okunskap är en välsignelse men i själva verket så är okunnighet farligt i Guds universum. Det är därför barn ofta försätter sig i fara eftersom de inte vet – deras okunnighet får dem att inte känna till saker, och som förälder är det viktigt att vi förklarar för dem om olika saker. Så de klättrar upp på ett tak och försöker hoppa ner, de vet inte att första gången de försöker göra det, om de någonsin skulle prova det, så är det ganska farligt. Det finns en risk att du kommer slå i marken med en del fart och eventuellt bryta någon del eller rentav dö, det är risken. Första gången de gör detta eller bara gör det i mindre skala, på den här lilla höjden, bara trillar nerför ett trappsteg så inser de: ”Wow, jag faller ner. Det är farligt.” De får den känslan eftersom Guds lagar är konsekventa med detta så vi vet att den känslan kommer att finnas där. Och som barn så lär de sig sedan genom den här erfarenheten att varje gång de inte känner till en lag, så skapar det mer fara i deras liv, inte mindre.

Det är detta vi behöver förstå som vuxna, att varje gång vi inte känner till Guds sanning och väljer att inte känna till Guds sanning, så känns inte Guds sanning vid någon modifikation, den kommer fortfarande att fungera på samma vis som den alltid har gjort. Det betyder att om vi inte känner till den och i synnerhet om vi med flit försöker låta bli att lära känna den, så kommer vi att märka att vi har ganska mycket smärta och lidande i våra liv eftersom vi väljer att leva i en farlig situation.

Så när du lär känna Guds lagar, så känns de allihop verkligt vackra och du förstår dem och det finns inga faror. Så eftersom Guds lagar inte känns vid några modifieringar och alltid är konsekventa, uppstår en skönhet i ditt liv som en följd, när du väl upptäcker dem, du får ett tryggt liv.De flesta på Jorden är för närvarande så rädda för att sakna trygghet – tja, om du vill vara säker, känn till alla Guds lagar; lär känna så många av dem du kan.

Maria:      Eftersom de är så kärleksfulla kan de faktiskt säkerställa vår säkerhet när vi följer dem.

Exakt. Så vi börjar se dem, vi börjar se Guds sanningar, och kom ihåg att lagarna är bara Guds sanningar, som att tyngdlagen bara är sanningen om gravitation, lagen om aeurodynamik är bara sanningen om aerodynamik. Så om vi ser på andliga lagar, så är attraktionslagen bara sanningen om hur vår själ attraherar saker och lagen om orsak och verkan är bara sanningen om relationen om något som händer och det faktum att det hade en orsak. Alla dessa lagar finns som alla bara är sanningar. Det är allt de är; de är ett ramverk som vår själ kan existera inom.

Vi kan visst välja att ignorera dem allihop om vi vill, men de känns inte vid någon modifiering, de kommer att fungera vare sig vi väljer att ignorera dem eller om vi väljer att upptäcka dem. Det skulle ju vara bättre att upptäcka dem än att ignorera dem ur ett personligt perspektiv, och även från ett globalt perspektiv, och det är därför jag känner att det är en så viktig kvalitet att förstå.