FAQ – Kvalitet 2: Vad menar du när du säger att “Guds sanning är i sig själv, något som står för sig själv, och den medger inga variationer eller modifieringar”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Ja, det här är en mycket viktig sak om Guds sanning och en av dess kvaliteter: den tillåter inte människor att modifiera eller ändra på den – den existerar vare sig vi känner till den eller inte.

Så jag kanske kan ge ett exempel. Tyngdlagen fanns innan mänskligheten upptäckte den, och den fortsatte att existera efter att mänskligheten upptäckt den. Mänskligheten upptäckte den genom en gradvis process, och i synnerhet i moderna tider där jag menar de senaste 400 eller 500 åren; vi upptäckte den genom en experimentell process. Sedan, genom att mäta med olika instrument och så vidare, så hade vi kapaciteten att mäta den ur ett matematiskt perspektiv; men när vi väl hade upptäckt den förändrades den inte, den förblev densamma, det var fortfarande samma lag som styrde dess funktion.

Och detta är en av kvaliteterna hos Guds sanning; bara för att vi inte har upptäckt något ännu så betyder det inte att den sanningen inte existerar; den existerar fortfarande även om Gud kanske är den enda som känner till den, och därigenom kan vi inte förvänta oss att ha några egna åsikter om den. Förr eller senare kommer våra åsikter att behöva ändras för att passa vad än Guds sanning är om just den sak som vi försöker upptäcka.

Så till exempel tar människan fram alla dessa teorier om vad som orsakar cancer, men Gud vet den absoluta sanningen om vad som orsakar cancer. Förr eller senare kommer alla vi på jorden att behöva försonas med vad som är Guds sanning om vad som orsakar cancer och inte ha våra egna teorier om det.

Maria:      Det sätt som Gud har utformat universum på är att vi inte kommer att utrota cancer om vi inte tar itu med orsakerna.

Exakt, tills vi lärt oss vad Guds sanning är kan vi inte utrota den. Det är detta som jag tycker är rätt så intressant med den här kvaliteten – innan vi upptäcker vad Guds sanning är om något ämne, så kommer vi inte att fullt ut förstå vad som pågår i det ämnet. Det här är en mycket viktig del av Guds sanning – att den inte rättar sig själv efter den mänskliga uppfattningen eller åsikten eller människans verklighet. Det är verkligheten ur Guds perspektiv. Människor kan såklart skapa sina egna verkligheter, sina egna idéer, och bara för att alla på planeten är överens om något, så betyder det inte att det är sant ur Guds perspektiv.

Maria:      Så om vi sätter det i kontrast mot vår personliga sanning.

Som vi tog upp som kontrast i vår första session, så kan vi med den personliga sanningen i princip ha så många åsikter vi vill och komma undan med det. Vi får ha vilken åsikt vi vill när det känns bra. Men det är inte fallet med Guds sanning.

Maria:      Så vår personliga sanning är utbytbar och Guds sanning är outbytbar.

Outbytbar. Och den är outbytbar vare sig vi har upptäckt den eller inte, det är i själva verket oväsentligt för Gud om vi har upptäckt den eller inte.

Maria:      Vare sig vi är medvetna om den, vare sig vi känner till den, vare sig vi har en aning om den eller inte – det spelar ingen roll.

Det är fortfarande samma sanning, den existerar fortfarande; det är fortfarande samma sanning. Den existerar vare sig vetenskapen har upptäckt den eller ej, vare sig matematikerna förstår sig på den eller ej. Den är fortfarande matematisk och vetenskaplig – men vi kanske inte har upptäckt den vetenskap eller den matematik som skulle kunna förklara den ännu. Men i slutänden kommer vi att göra det – vi kommer att upptäcka alla de sanningar som finns därute, i synnerhet sanningar om det fysiska universumet och ande-universumen. De kommer alla att upptäckas förr eller senare genom en process, men den processen kommer inte att handla om att vi förhandlar med Gud och säger: ”Jag tror det är min idé.” (Skrattar) I slutänden blir det: ”Okej, jag ger upp min idé och jag accepterar att det här är sanningen om det.”

Det är intressant att jag ser människor göra mycket av det här på ett fysiskt vis. Så när det gäller upptäckten av fysisk sanning så är vi redo att ge upp idén att vår åsikt verkligen räknas, men det är intressant att när det gäller emotionella och andliga och andra sorters sanningar, vilka alla fortfarande är en del av Guds sanningar, så känner vi inte att vår personliga åsikt inte räknas längre. Faktum är att vi i allmänhet håller fast för glatta livet i vår personliga åsikt, och det är ett primärt problem vad gäller just detta faktum. När vi gör så förstår vi inte alls att Guds sanning inte känns vid några variationer eller modifieringar, oavsett vad du gör så kommer du inte förändra den. Du har bara förmågan att upptäcka den eller inte, det är ditt val.

Maria:      Och där i finns också idén eller sanningen att den har funnits – det är väl vad du säger i själva verket, eller hur – den uppdateras inte. Den existerade innan vi kände till den, den kommer att existera efter att vi lärt känna den.

Den förändras inte för att vi har upptäckt den och den existerar fortfarande innan vi upptäckte den.

Maria:      Det är en mycket vacker sida av Guds sanning, eller hur?

Det är det, och en av sakerna som är vackra med det är förstås att det betyder att Gud inte förändrar universum konstant och ändrar på hela sanningen dagligen så att vi står här i fullständig förvirring. När vissa saker fungerar på ett visst vis, så får vi alltid samma resultat. Det är det vackra med den här orörliga aspekten av Guds sanning; när Guds sanning motarbetas får det ett visst resultat, och när den tas i bruk får det ett annat resultat, och det är alltid konsekvent. Det är precis som med tyngdlagen, den är alltid konsekvent, och tills vi upptäcker en högre lag som kan kringgå den, som lagen om aerodynamik, så kommer tyngdlagen att fungera konsekvent varje gång. Vi kan skicka människor till månen när vi förstår den lagen, eftersom den alltid är konsekvent.

Det är det som är så härligt med Guds sanning; den är väldigt annorlunda jämfört med en människoförälder, eller hur? En människoförälder säger en sak ena dagen, och nästa dag en annan sak, beroende på omständigheterna och situationen. Det är en orsak till att de flesta inte förstår att Guds sanningar är fasta och oruckbara. De tror att Gud är som en människoförälder och därför tror de att Gud kommer att ändra sig imorgon, och så är inte alls fallet. Den kommer alltid att vara fast och oruckbar och det är en kärleksfull sak att det är så eftersom det låter oss upptäcka den. Och när vi väl upptäckt den så vet vi detta med säkerhet; det är en vacker sak med denna fasta och oruckbara kvalitet hos Guds sanning. Så detta är kvalitet nummer två, också mycket viktig att förstå, ur ett själsbaserat perspektiv.