FAQ – Kvalitet 4: Vad menar du när du säger: Guds sanning kompromissar inte, och kan inte kompromissa, inte ens av fredsskäl”?

Guds sanning har den här vackra kvaliteten i sig som innebär att den aldrig känner till en kompromiss. Utifrån de punkter vi redan har tagit upp så kan vi se att kvalitet nummer två är att Guds sanning är oruckbar och kvalitet nummer tre är att Guds sanning alltid är kärleksfull: så om den är oruckbar och alltid kärleksfull, så kommer den inte kunna kompromissa, eftersom det skulle göra den ruckbar och om den alltid är kärleksfull så skulle den inte främja krig, men den skulle heller inte kompromissa för att upprätthålla en falsk fred. Så här talar vi om en falsk fred, inte verklig fred.

Verklig fred kan enbart uppstå när vi själva är i harmoni med alla Guds lagar. Det är den enda gången som verklig fred kan uppkomma. Med andra ord kommer du och jag att ha exakt samma idé kring en av Guds sanningar och det är den enda gången som det kommer att vara faktisk fred mellan oss, som vi verkligen kommer att känna oss fredliga sinsemellan.

Felet har en kvalitet eller en natur som innebär att den alltid våldsamt försöker försvara sig själv. En person som bär på ett fel vill att en person i sanning ska efterleva deras fel och de är redo att ta till ilska och våld, manipulation och misshandel, kontroll och andra saker för att påtvinga felet på den person som tror på sanningen. En person som är i sanning kommer inte att vara ruckbar ifråga om sanningen; när de väl vet sanningen så kommer de inte kunna röra sig ifrån den. Faktum är att det vore att kompromissa kärleken att göra det; att kompromissa den personliga kärleken till sig själv, kompromissa Guds kärlek, kompromissa andras kärlek. Så de måste vara oruckbara vad gäller sanningen och som en följd av det kommer de inte att kompromissa, ens när någon är redo att angripa dem och misshandla dem och skada dem.

Vi ser många exempel på det här i världen vi lever i, men kanske behöver vi lämna exemplen till nästa fråga där vi tar upp personliga exempel.

Så det här är en av kvaliteterna hos Guds sanningar som vi behöver förstå, att om vi är i sanning, om vi är i harmoni med Guds sanning, så kommer vi inte att kompromissa för att undvika någon annans angrepp på oss. Vi ser detta hända hela tiden, människor undviker angrepp genom att kompromissa och sedan förväntar de sig att ha en relation med Gud. Vi kan inte upprätthålla en relation med Gud om vi är villiga att undvika angrepp genom att kompromissa, eftersom det skulle vara att röra sig bort från sanningen, och Guds sanning är oruckbar, vi kan inte flytta oss bort från den, vi kan inte kompromissa med den. Så det här är en mycket viktig aspekt att förstå av Guds sanning.

Maria:      Ja, och du nämnde den här idén att Guds sanning inte kompromissar ens av fredsskäl, men den skulle alltid vara fredlig. Vi skulle aldrig vara krigiska när vi är i harmoni med Guds sanning, men vi skulle heller inte kompromissa om någon hotar med krig. Det är i en stor skala men även i en liten skala, i en personlig relation, så skulle vi aldrig i själva verket aldrig vara aggressiva eller våldsamma eller angripa. Men vi skulle heller aldrig kompromissa i vad vi vet är sanningen, inför hot om våld eller misshandel.

Exakt. Så när vi går igenom exempel på detta kan vi kanske tala om några av de exemplen, men det är helt korrekt. Vi kan inte förvänta oss att kompromissa med sanningen och faktiskt få det bättre. Och jag känner att det finns en konstant tro på planeten att vi kan göra en situation bättre bara genom att kompromissa med en del sanning. Det kan vi inte, alla Guds lagar stödjer sanningen, så varje gång du kompromissar med en sanning så kan du faktiskt göra situationen värre än den var eller skulle vara om du inte hade kompromissat.

Så det är det sorgliga faktumet om livet som vi använder oss av här på planeten, att människor i allmänhet tror att vi kan kompromissa med sanningen och få ett bättre resultat. Nej, det kan vi inte. Om vi kompromissar med sanningen så får vi ett sämre resultat – det är så Gud har utformat den här kvaliteten. Den här kvaliteten av Guds sanningar är sådan att om du kompromissar med den så kommer du att få mer olycklighet. Du kan inte få fred genom att kompromissa med sanningen; du kan bara få fred genom att båda parterna förstår sanningen. Du kan bara få fred genom att båda parterna känner kärlek; det är den enda gången som freden är nåbar. Vi kan inte få fred genom att sanningen kompromissas.

Maria:       Toppen, tack så mycket.