FAQ – Kvalitet 5: Hur ser en själsbaserad förståelse av att “Guds sanning i sig själv, med all kraft och kunskap som den har i sin grund, kommer inte att tvinga en människa att acceptera den mot hennes eller hans vilja ” ut i mitt personliga liv?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar:

Ja, igen, vad vi gör i vårt personliga liv och vad vi gör i samhället är ofta en återspegling av vad vi gör i vårt personliga liv. Så när vi undersöker den här frågan så kan vi se att det kommer att påverka många samhällsbaserade beslut liksom personliga beslut. När vi hedrar den fria viljans gåva så låter vi människor göra sina egna val och ta sina egna beslut, och den enda gången som vi skulle begränsa en människas val och beslut – och de begränsningarna skulle behöva ske i harmoni med kärleken – är när en person väljer att utöva sin vilja på ett sätt som skulle skapa problem för andra människor.

Så med andra ord, om en person bestämde sig för att de ville begå självmord, så skulle de enbart påverka sig själva, beroende på hur de gör det. Om de gör det på ett väldigt rörigt sätt så skulle de påverka en del andra personer; om de gör det på ett väldigt ordnat vis, så påverkar de bara sig själva. Vi skulle inte försöka tvinga en person eller hindra dem från att göra det, såvida inte vissa omständigheter förekom. En av de omständigheterna skulle kunna vara att personen är påverkad av andemänniskor och därför skulle vi först vilja avlägsna inflytandet från den eller de andemänniskorna från personen, och när vi har gjort det så skulle vi låta dem fatta sitt eget beslut om ifall de ska döda sig själva eller inte.

Men om du ser på vad Gud gör, så låter Gud alla som vill begå självmord göra det. Gud hindrar dem inte; Gud försöker utbilda dem; Gud försöker visa dem på många olika sätt, både genom änglar och människor på jorden, att det inte är ett klokt beslut att fatta, men i slutänden hindrar inte Gud dem från att göra det och skälet till det är att det är ett utövande av deras vilja. De får fatta ett beslut som inte är i harmoni med kärleken och Guds sanning, vilken är: ”Gör det inte, för du kommer att få mycket smärta om du gör det”, tvingas inte på dem. De får göra det valet och Gud gör inga regler kring att de fattar det beslutet, Gud låter dem göra det. Det är det här vi behöver förstå, att till och med när en person är redo att skada sig själv, så ingriper inte Gud. Gud kommer försöka hjälpa dem, men Gud ingriper inte, kommer inte med kraft att hejda dem från att skada sig själva.

Maria:      Så om vi gör detta personligt, så kan jag inte bara inte förvänta mig att Gud ingriper om jag gör något som inte är i harmoni med sanningen.

Som är skadligt mot dig personligen.

Maria:     Som är skadligt mot mig personligen eller rentav skadligt mot andra.

Och jag kan heller inte förvänta mig att Gud ingriper i konsekvenserna av ett sådant beteende. Ofta gör människor så att de vill göra själva beteendet men vill att Gud ska ingripa i konsekvenserna, och Gud kommer inte att göra någotdera.

Maria:      Men jag kommer inte heller att övertala andra att godta sanningen om saker och ting, eftersom jag kommer respektera deras fria vilja.

Så jag skulle inte tvinga dem genom någon typ av våldshandling eller raseri eller något i den stilen, att tro vad jag tror. Jag skulle aldrig välja att agera på det viset.

Maria:     Eller att göra vad jag tycker är kärleksfullt.

Eller att göra vad jag tycker är rätt.

Maria:     Eller ens vad som är rätt ur Guds perspektiv.

Ja, att göra vad jag vet är rätt ur Guds perspektiv; jag skulle fortfarande inte tvinga dem att göra det som är rätt ur Guds perspektiv. Jag kan uppmuntra dem; jag kan utbilda dem eller försöka göra det; jag kan prata med dem om principerna eller ämnet det rör, men jag tvingar dem inte, jag mobbar dem inte, jag styr dem inte eller ens manipulerar dem genom att undanhålla eller förse dem med information som är osann. Jag kommer inte göra någon av de sakerna för att styra deras vilja.

Du förstår, det här händer mycket i religioner idag där det ständigt skapas nya regler för att styra människors vilja. Så exempelvis så är religionen inte tillfreds med Guds lagar, så det de bestämmer sig för är att de behöver skapa en hög med andra lagar som stödjer Guds lagar. Så det de gör till slut är att de hittar på en rad lagar som är sammansatta av människor; till exempel, en lag: ”Ni behöver ha ett skriftligt äktenskapsintyg innan ni bor ihop”; den lagen har inte Gud; Gud har aldrig gett ett skriftligt äktenskapsintyg till någon i universum som någonsin gift sig; Gud vet att det är kärlek som binder samman två personer. Så när jag försöker tvinga dig att skaffa ett skriftligt intyg innan jag kan acceptera att du är i ett partnerskap med en annan person, så tvingar jag på dig min vilja och när jag gör det så är jag inte i harmoni med Guds sanning, eftersom Gud, som känner till hela sanningen, aldrig gör det. Så du – utan att ens veta sanningen – gör det, du gör det, så något är fel och det är en indikation på att du inte har den här typen av lag eller princip där du förstår kvaliteten hos Guds sanning, i din själ.

Maria:      Okej. Så några av de saker jag har räknat upp här: “Om vi har en själsbaserad förståelse av den här sanningen eller kvaliteten, så respekterar vi andras fria vilja till och med när de andra väljer att skada oss med sin vilja.”

Ja, det här är en väldigt intressant del av detta, på så vis att vi förstår och känns vid att när vi lever, i synnerhet här på jorden, så tillåter Gud människor att göra val och ibland gör människor val som skadar oss personligen. Vi skulle inte ta till våld som vedergällning för den skadan.

Det här är något mycket svårt för de flesta på planeten att acceptera. Gud tar inte till våld eller vedergällning för skador, så vi behöver också låta bli att ta till våld för att vedergälla personliga skador. Det är det här som menas med att vara Kristuslik, och ändå, om vi ser på hur majoriteten av de religiösa trosinriktningarna agerar, så tar de till skadandet så snart deras personliga liv angrips på något vis.

Maria:     Och även i våra personliga liv gör vi detta, eller hur?

Vi gör ofta det. Vi tar ofta till förbittrade och hatiska aktiviteter som en följd av skada som gjorts mot oss. Så när någon skadar oss känner vi att vi har rätt att utöva våld mot den personen på något vis. När vi gör det så förstår vi inte den här principen i Guds sanning – Gud gör aldrig så – vi är inte i harmoni med den här kvaliteten om vi gör det.

Maria:      På samma vis, till och med när vi bara drar oss undan från den personen i ett tillstånd av ilska eller raseri.

Så när vi drar oss undan från folk, så kan vi dra oss undan från folk för att skydda oss från deras specifika projiceringar mot oss, eller för att ta ställning för att vi tycker att deras beteende är kärlekslöst, så de sakerna skulle vara acceptabla. Men om vi drar oss undan från människor för att därigenom uttrycka vårt raseri, så har vi redan raseri som går från oss själva till den personen – det är ett våldsamt angrepp som inte är i harmoni med den här principen.

Du vet, det här händer ofta i äktenskap där kvinnor drar sig undan sexuellt från sina partners till exempel, och mycket av det sker på grund av raseri. Kvinnan är rasande kring sexuella företeelser, hon vill inte ta sig an just den här känslan, och istället så väljer hon att dra sig undan från relationen sexuellt och känslomässigt, och hon tycker att det är jättebra, hon är mer tillfreds nu. Nej, det är hon inte – hon har både kompromissat med men dessutom har hon inte respekterat sin egen vilja eller någon annas vilja i det här exemplet, eftersom hon inte ser att om hon drar sig undan, så tillåter hon inte den viljan att få sitt uttryck och sedan arbeta sig igenom de problem som får henna att avvisa den. Så med andra ord tillåter hon inte sin man att uttrycka sin kärlek till henne och arbetar inte igenom om hon verkligen vill vara i relationen eller inte; hon tillåter inte honom att göra ett val, hon säger inte till honom: ”Jag kommer aldrig mer ha sex med dig”, och då skulle han kunna säga: ”Okej, jag kommer aldrig leva med dig igen.”

När vi undanhåller information som är viktig för andra människor så påverkar vi i själva verket deras vilja. Om du behöver viss information för att kunna ha en öppen och fri och förstående relation med mig, så kommer det an på mig att ge den – jag måste göra det. Om jag undanhåller den informationen så påverkar jag din vilja, jag undanhåller i princip information som du behöver för att kunna fatta ett annat beslut om du kände till detta, och när jag gör det så hedrar jag inte den gåva som den fria viljan är. Så jag förstår inte den här grundläggande principen eller kvaliteten hos Guds sanning i det fallet.

Maria:      Okej. Så när jag förstår att “Guds sanning kommer inte tvinga en människa att godta den mot hans eller hennes vilja”, så försöker jag inte manipulera andra, ens när jag med lätthet skulle kunna göra det eftersom jag känner till deras känslor. Jag tvingar inte människor att acceptera sanningen, utan svarar istället på deras önskan om att ta emot sanningen.

Så kan vi kanske gå igenom några av dessa? Låt oss se på manipulationssaken. Vi ser att detta pågår mycket i relationer, där människor manipuleras fram och tillbaka, fram och tillbaka; och syftet med manipulationen är att få det resultat vi vill ha. Gud gör inte så – Gud visar bara en sanning och låter personen bestämma själv hur de kommer välja att använda den sanningen. Gud försöker inte manipulera det här, Han försöker uppmuntra kärleksfullt beteende genom lagarna, men Han tvingar dig inte till ett kärleksfullt beteende; Han låter dig fatta dina egna beslut.

Maria:      Och till och med varje gång som vi visar upp en fasad i en relation så manipulerar vi i själva verket situationen. Vi säger: ”Det här är jag”, men det är bara en falsk version av mig och det måste finnas något där som jag vill ha ut ur detta i gengäld.

Och jag försöker verkligen manipulera den andras vilja, istället för att bara visa upp mitt verkliga jag som jag är just nu, med vårtor och allt som det heter, och låter personen välja själva om de vill vara med mig eller inte. Ironin i detta är att de flesta människor attraheras väldigt av detta, och de flesta skulle vara mer villiga att engagera sig i en relation under de omständigheterna, vilket är sanningens lag.

Och den andra du nämnde var vadå?

Maria:      Jag tvingar inte människor att godta sanningen men jag svarar på deras önskan om att ta emot den.

Ja, det här är mycket, mycket viktigt. Vi förstår ofta inte en grundläggande princip om sanningen, och det är att en person som inte har en önskan om att ta emot den i sitt hjärta, kommer aldrig ta emot den.

Maria:      De kan inte, eller hur?

De kan inte. Guds sanning är helt igenom hjärtbaserad sanning, så såvida du inte har en önskan om att ta emot den så kommer du inte ta emot den, så det är meningslöst att ge den. Det är meningslöst att ge sanningen till en person som inte har någon önskan om att ta emot den. Så det här är en väldigt viktig punkt, det är nästan som att försöka tvinga dem att ta emot sanningen när de inte har någon önskan om att få den.

Maria:     Och det är något mycket vackert när ett hjärta önskar sig sanning, eller hur?

Självklart, det är bara så härligt eftersom när ett hjärta önskar sig sanning, så kan de absorbera så mycket sanning som du klarar av att ge.

Maria:      Och den här kraften och kunskapen som Guds sanning har som grund, vilket är en del av den här kvaliteten som vi samtalar om, har faktiskt förmågan att ta sig in i en annan persons själ.

Och helt förvandla den.

Maria:      Och det är mycket vackert. Okej, så att förstå den här kvaliteten att Guds sanning är mycket kraftfull och inte tvingar folk mot deras vilja innebär att jag aldrig använder sanning om andra för att underlätta för mina egna beroenden eller få fördelar personligen.

Det vi ser hända i hög grad är att människor har en tendens att använda sanningen eller sin egen kunskap om sanningen om andra människor, för att trycka till andra människor och förstöra deras personlighet eller natur.

Maria:      Deras självkänsla egentligen, eller hur?

Det handlar egentligen om att trycka till andras självkänsla och självvärde, och i själva verket har de människor som gör detta uppenbarligen ett mycket dåligt självvärde, och de försöker trycka till andras värde så att det blir mindre än deras eget. Oturligt nog så sker en stor mängd själsbaserad försämring som en följd av deras handlingar, men att göra så är faktiskt en handling som inte hedrar den här kvaliteten hos Guds sanning och den här kvaliteten hos Guds sanning är att den inte tvingar sig själv på en annan person, men den är alltid sann, men den har aldrig en personlig motivation eller tvingar någon annan att känna en viss sak. Den har alltid en personlig motivation att försöka hjälpa eller läka en person, det är vad Gud konstant gör – det är kraften i sanningen. Det är kraften i läkandet som sker – det är därför som det är just sanningen som gör dig fri.

Så när vi personligen trycker till andra personer, drar lögner eller säger sanningen för att trycka till andra, så bevisar vi att vi har en manipulativ motivation att skada andra personer med flit, och när vi har den sortens motivation så angriper vi dem i själva verket. Så vi gör i själva verket något med tvång, och det skulle inte vara en kärleksfull handling.

Maria:      Okej. “Jag manipulerar aldrig andra eller händelser genom att undanhålla delar av sanningen.”

Jag tror att vi redan har samtalat om det.

Maria:      Vi har tagit upp det, eller hur? ”Jag försöker aldrig tvinga en person in i sina känslor, när de inte vill vara känslosamma.”

Exakt, så det här är samma slags princip. Jag försöker inte tvinga in sanningen i en person känslomässigt, när jag vet att de inte vill känna någon känsla. Vad är det för poäng med att göra det? Varför inte bara ha ett intellektuellt samtal om sanningen, om ni känner att ni vill det, och se om de är öppna för att låta detta sjunka in i dem känslomässigt vid något tillfälle i framtiden, snarare än att försöka tvinga dem att vara känslomässiga som en följd av vad du berättar för dem. Det här är återigen ett försök att manipulera deras vilja och varje gång vi försöker manipulera någon annans vilja så är vi inte i harmoni med Guds sanning.

Vi kan se att det finns religioner på planeten, det finns politik på planeten, det finns alla möjliga slags universella institutioner på planeten, och när jag säger universella – världsomspännande institutioner på planeten – och alla dessa institutioner, många av dem styrs helt av denna önskan om att manipulera andras vilja. Många av dem skulle behöva upphöra enligt just den här principen. Gud gör inte någon av de sakerna, men eftersom Guds lagar också är oruckbara, så kan du inte bryta mot dem utan att det blir konsekvenser. Det är också omöjligt att kringgå lagen med kraft.