FAQ – Kvalitet 5: Vad menar du när du säger: “Guds sanning i sig själv, med all kraft och kunskap som den har i sin grund, kommer inte att tvinga en människa att acceptera den mot hennes eller hans vilja”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar:

Ja först behöver vi se i den här specifika kvaliteten att Guds sanning är en av de starkaste krafterna i universum. Det är i själva verket det sätt som hela universum fungerar på; varje enskild lag som styr universums funktioner är en gudomlig sanning, är en av Guds sanningar, det är en absolut sanning, en universell sanning, och därför har den en enorm kraft till sitt förfogande. All Guds kraft ligger bakom dessa sanningar som alla är Guds sanningar. Så vi behöver först förstå att dessa sanningar är kraftfulla bortom vad vi kan föreställa oss.

Men, eftersom Gud gav mänskligheten den fria viljan i gåva, så använder inte Gud den här kraften för att manipulera människornas vilja. Allt Gud gör är att styra hela universum med den här kraften, men låter människorna göra valet själva att föra sin sanning, sin kunskap i harmoni med Guds sanning, eller att leva utan att vara i harmoni – medvetet eller omedvetet – med Guds sanning.

Så Guds sanning tvingar aldrig sig själv på mänskligheten. Guds sanning uppmuntrar mänskligheten att upptäcka den och Guds sanning kompromissar inte bort resten av universum genom att låta människan ha en fri vilja, men den tillåter mänskligheten att besluta vad de vill göra inom sitt verkningsområde. Så var än mänskligheten lever, vare sig det är på jorden eller i andedimensionerna, så har de valet att föra sig själva i harmoni med Guds sanning eller inte, och Gud tvingar dem aldrig att föra sig själva i harmoni med Guds sanning. Gud kommer aldrig ens tvinga dem att behöva upptäcka Guds sanning – Gud väntar bara tills vi har en önskan och tar tillfället i akt att upptäcka Guds sanning.

Så det här är en mycket viktig kvalitet hos Guds sanning på så vis att den inte arbetar emot den fria viljan vi fått i gåva. Gud har gett mänskligheten den fria viljans gåva och som sådan hedrar Gud alltid den gåvan och sanningen i sig, den universella sanningen hedrar gåvan mänskligheten fått i den fria viljan. Den låter inte människornas fria vilja bryta universums lagar utan konsekvenser, men den låter människorna utöva sin vilja utan att den är i harmoni med kärleken, om de vill göra det. Det har förstås alltid negativa konsekvenser, men mänskligheten har lov att göra det och Gud tvingar aldrig människorna att förändras. Gud utbildar oss genom den här processen.

Maria:      Så om vi tar det här till ett personligt plan så kan vi ta ställning för Guds kärlek och Guds sanning, men i samma stund som vi kämpar för den så har vi i själva verket övergivit bådadera.

Precis, så snart vi börjar slåss för det vi tror är sant, vare sig vi slåss verbalt, slåss emotionellt eller slåss fysiskt för det vi tror är sant – när jag säger slåss verbalt så menar jag att vara arg och upprörd över vad vi tror är sant, projicerar vårt raseri på andra människor – då kompromissar vi bort den här egenskapen hos Guds sanning, så därför är vi inte i harmoni med den. Guds sanning gör inte så.

Gud skriker och gapar inte på oss varje gång vi bryter mot en av Guds lagar; Gud skriker och gapar inte på oss ens om vi tänker bryta mot en av Guds lagar, och Gud skriker och gapar inte på oss ens efter att vi har brutit mot en av Guds lagar. Gud utbildar oss bara genom den här processen där Guds sanning är oruckbar, den har alltid konsekvenser – som en annan kvalitet som vi får lära oss om senare – och därför behöver den inte gapa och skrika, den behöver inte slåss och den behöver inte knuffa runt med oss. Den behöver inte göra någonting eftersom den i sig själv är oruckbar.

Det är en av de starkaste krafterna i universum bortsett från Guds kärlek, och som sådan har den en enorm mängd kraft att ändra oss och hela Universums funktion beror på den. Så när vi väl respekterar det, att den inte kommer bryta mot den underliggande känslan av kärlek vilket är en känsla av att: ”Jag kommer inte manipulera din vilja, jag kommer inte kontrollera din vilja, jag kommer inte att passivt eller aggressivt försöka ändra din vilja, jag kommer bara be dig ändra din vilja”, när vi väl förstår det så kommer vi aldrig välja att delta i en aktivitet som skulle leda till att en annan person skadas genom att sanningen uttrycks.

Om du tänker på hur detta tillämpas på de flesta religiösa institutioner på jorden, så har religiösa institutioner en förfärlig historia där de har tvingat sig att till och med mörda och göra många andra saker – tortera och mörda – för att tvinga sig på en annan nation eller ett annat folk. Det här är en indikation på att det mesta av människornas religioner faktiskt glömmer bort den här underliggande sanningen om Gud och om hur Gud har skapat universum.