FAQ – Kvalitet 6: Hur ser en själsbaserad förståelse av att: “Guds sanning kommer aldrig och kan aldrig anpassa sig sig efter människornas tro” ut i mitt personliga liv?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar:

Ja först av allt, så kommer jag inte hela tiden försöka komma på idéer och koncept om Gud som jag inte vet om de är sanna eller ej. Jag kommer att ha ett mycket öppet sinne och ett öppet hjärta kring vad sanningen om Gud är, och därför också vad sanningen om det universum Gud har skapat är, vad som är sanningen om mig själv och allting i universum. Jag kommer inte ha fixa idéer som inte kan ändras.

Jag kommer inte att tvinga på andra dessa fasta idéer. Jag skulle vara tillräckligt ödmjuk för att förstå att alla idéer och koncept som jag kommer på, som inte har bevisats som sanna, först behöver bevisas vetenskapligt, matematiskt och i upplevelser som sanna, innan vi faktiskt kan acceptera att det är Guds sanning. Och i detta skulle jag inte framhäva idéer eller koncept som kommer från mig själv bara för att få beundran eller beröm eller ära från människor. Jag skulle faktiskt göra de sakerna av en mycket renare orsak än att förhärliga mig själv som den underliggande orsaken till mina handlingar, vad gäller skapandet av min förståelse av sanningen.

Maria:      Något du har skrivit här är att: “Jag vägrar att böja mig inför människors tro, även om jag hotas med döden, istället för att leva i Guds sanning.

Ja, så här säger vi i princip att – kommer du ihåg i vårt förra tidigare exempel då vi sade att felet alltid strider för sig självt – så när vi väl tar emot en sanning från Gud genom relationen med Gud som utvecklas och tar emot Guds kärlek, så får vi veta sanningar som vi så småningom godtar, och nu har vi en önskan som utvecklas inom oss att hedra den här sanningen under alla omständigheter och i alla situationer. Det betyder att om vi så hotas med vår egen död, så fortsätter vi ändå att hedra sanningen. Vi anpassar oss inte efter människans åsikter om vad vi borde tro eller vad vi borde godta som sanning.

Så det här kan vara mycket konfronterande ibland, särskilt om det är din egen död det handlar om, så är det väldigt konfronterande. Jag har själv befunnit mig i den situationen så jag vet hur konfronterande det kan vara att stå inför det faktum att du inte tänker kompromissa och du vet att du kommer dö som en följd av det genom andras handlingar, eftersom de vill försvara felet; inte bara försvara det, de är villiga att angripa som en följd av sitt fel.

Så när du väl har den här idéen eller konceptet i ditt hjärta att den här kvaliteten är: ”Jag kommer aldrig anpassa mig efter människornas idéer”, när jag väl vet att något med säkerhet är sant, så kommer jag inte kunna böja mig i den saken, jag kommer inte kunna böja mig även om jag hotas till livet. Jag skulle aldrig agera för att hota någon annan till livet eftersom det inte skulle vara i harmoni med sanningen, men andra personer kan agera för att hota mig till livet och jag skulle inte ge efter om just den saken.

Maria:       En till: “Jag kompromissar inte bort mina trosföreställningar, ens om det innebär att jag förlorar mina vänner eller familjemedlemmar”. Vi pratade lite om detta i några av de andra svaren.

Som i svaret om kompromisser, men när vi talar om människans trosföreställningar, så talar vi inte bara om människornas tro i allmänhet, eller religiöst sett, vi talar till och med om trosföreställningarna i vår egen familj. Det är här som de flesta märker att de får kämpa mycket med just den här kvaliteten. De ser det lite som att: ”Nej, jag vill inte anpassa mig till världens syn på detta eller världens syn på det där eller den här religionens tro på det här”, men när det kommer till famlijen, så finns det så många känslor inblandade där vi försöker få familjens gillande, familjens godkännande och så vidare, att vi ofta och mycket regelbundet förnekar Guds sanning om vissa ämnen för att tilltala eller behaga vår familj.

Om vi verkligen hade den här känslan i vårt hjärta att Guds sanning inte kompromissar inför människornas tro, så skulle vi inte göra det. Vi skulle hedra Guds sanning under alla omständigheter som Guds sanning. Vi skulle i själva verket bli oruckbara, lika oruckbara som den sanning som kommit in i oss som Gud är i den sanningen, och därmed, till och med när vi hotas med att utestängas från vår familj eller utestängas från en religion eller utestängas från ett politiskt parti, eller utestängas från en arbetssituation eller vad det kan vara, så kompromissar vi inte, vi hedrar Guds sanning först, inte underordnat det människans idéer eller trosföreställningar är. Det är vad vi gör.

Maria:      Okej, en annan, när vi har den själsbaserade förståelsen av den här kvaliteten: “så är vi villiga att vara den enda personen på jorden som accepterar tillståndet av kärlek och sanning.”

Det här kan jag prata om utifrån mitt eget exempel. Under en stor del av tiden i det första århundradet var jag den enda personen på jorden som accepterade en av Guds sanningar. Det jag tycker är intressant är att ur ett vetenskapligt perspektiv så sker det här hela tiden, vad gäller den fysiska analysen av saker, men det finns många forskare i det förflutna som har upplevt att samma sak har hänt dem – där de har varit den första personen som har accepterat någonting som ingen annan före dem har gjort, och som många bland deras kollegor vägrar acceptera – men det var en av Guds sanningar. Och jag behövde gå igenom samma situation avseende andliga områden.

När vi hedrar Guds sanning över allt annat, så böjer vi oss inte i de sakerna, och många av forskarna har varit så positiva när det gäller människan som ras, eftersom om vi tänker på det, om inte de står fast vid det de vet är sant, så skulle själva samhället vara väldigt annorlunda nu jämfört med vad det är för närvarande, vad gäller många av de personer inom vetenskapen eller fysiken som har upptäckt vissa sanningar. Vi skulle inte ha saker som, inte ens belysning – om en person som först upptäcker just dessa saker inte håller fast vid sanningen som de har upptäckt och till och med skrattas åt och förlöjligas av andra personer, så håller de fast vid den här sanningen.

Det här är något som väldigt mycket handlar om karaktärsstyrka. När vi väl vet säkert att något är Guds sanning, så skapar det en sådan visshet inom dig som individ att det i själva verket blir mycket, mycket svårt att inte leva efter den; faktum är att du måste bryta mot en av Guds lagar för att inte leva efter den. Så det blir mycket viktigt då för oss att inte böja oss för andras föreställningars skull, eller för att förhindra deras raseri eller ilska, eller av ekonomiska skäl eller någon annan orsak. Och det är så här som mer sanning blir närvarande på planeten.

Maria:      Okej. “Jag önskar agera i sanning och kärlek även om jag blir förlöjligad, utskämd eller hotad.”

Jag förmodar att vi kan säga att det är en förlängning av idéen om att: ”även om jag måste dö för det” – det vill säga: ”Jag svarar alltid i sanning och kärlek även om jag hotas eller nedvärderas eller förödmjukas” eller något annat där jag inte dör. Men ibland är det lättare att dö än att känna alla de sakerna, eftersom det ofta går mycket snabbare och är mindre smärtsamt att dö än att ta emot alla de här andra sakerna. Så jag skulle fortfarande upprätthålla sanningen, även om jag var den enda personen som gjorde det och även om jag förlöjligades av hela resten av världen, så skulle jag fortfarande upprätthålla sanningen. Det är den nivån av stadighet jag skulle ha om jag förstod till fullo att Guds sanning inte anpassar sig efter människans föreställningar. Bara för att hela mänskligheten tror något, så betyder det inte att det är sant.

Maria:      Javisst. Okej, en annan intressant: “Jag känner effekterna av osanning på mänskligheten i allmänhet, och i varje situation som jag personligen upplever.”

Ja så det vackra med det här är att eftersom du inte hela tiden kompromissar, så ser du Guds sanning och du ser människans sanning, vilken ofta är fel, och sedan, eftersom du förstår Guds sanning i din själ, så börjar du se orsaker till varför allt händer på jorden så som det händer. Du börjar se kontrasten mellan vad som skulle hända om alla gjorde på Guds sätt, och vad som har hänt eftersom de gjorde det på sitt sätt, och du ser skillnaden i varje enskilt fall.

Så det är som att du plötsligt blir supermedveten om allting omkring dig vad det gäller varför det händer, och vad som inte är i harmoni med kärlek och sanning är skälet till varför det sker. Och eftersom du inte hedrar människans tillstånd, så känns du vid det och du har medkänsla för det men du hedrar det inte, du lever inte enligt det.

Då kan du ofta utmärka dig som ett exempel på en person som lever utanför de gränser som människan definierar som sanning, och sedan kan du demonstrera det genom det liv du har, skillnaden mellan att leva i harmoni med alla Guds sanningar och att leva utanför den, och vad det blir av det när vi lever utanför den – eftersom hela mänskligheten i allmänhet är engagerad utanför Guds sanning. Så när du lever inuti Guds sanning så finns där en direkt kontrast mellan ditt eget tillstånd och deras, och en direkt kontrast i din egen analys av varje händelse. Det här är mycket kraftfullt vad det gäller att hjälpa dig i din förståelse.

Maria:      Och det här är ett av de sätt som sanning, när vi tar emot den och är villiga att agera i harmoni med det vi har tagit emot, stödjer oss att ta emot mer sanning, eller hur? Eftersom vi börjar känna effekterna av att observera i människor omkring oss när vi inte längre är villiga att kompromissa, och vi ser nu ännu tydligare effekterna av deras kompromisser, och det här stödjer oss att ta emot mer sanning. Och ju mindre vi kompromissar med den sanningen, desto mer stöd får vi att se mer sanning och ta emot mer av Guds sanning, eller hur?

Ja, och det här hjälper oss också med kvaliteter som ödmjukhet, eftersom vi säger: “Ååååh, bristen på ödmjukhet i människorna har fått dem att tänka att allt det här är verkligt och det är inte verkligt.” Det hjälper oss med kvaliteter som tillit, eftersom vi säger: ”Wow, se på mitt liv, mitt liv är mycket lyckligare i allmänhet än deras, och mitt liv är så mycket bättre än deras i allmänhet. Jag kan förstå allt som händer i mitt liv nu.” Så det får oss att ha tillit till att processen fungerar.

Det hjälper oss också vad det gäller kärlek eftersom vi kan se följderna av bristen på kärlek i människors vardagsliv, och då kan vi ställa det i kontrast mot vårt eget liv och se: ”Okej, det finns fel där jag brister i kärlek och se vad som hände och det finns fel när jag engagerat mig i harmoni med kärleken och se vad som hände där.” Så vi får en mycket känsligare och mer medveten natur när vi hedrar den här sanningen, när vi slutar försöka anpassa oss efter mänsklighetens idéer.

Vi konfronterar egentligen också rädslan – rädslan för allas ogillande. Det här är ett av de stora skälen till att mänskligheten inte har vuxit mycket mer än vad den har under seklernas gång – det är för att de flesta av oss är så rädda för alla andras åsikt, att vi är rädda för att ha en annan åsikt. Och eftersom vi är så rädda för andra åsikter och de andra åsikterna ofta angrips, och vi är rädda för angrepp, så försöker vi i allmänhet inte hitta några nya sanningar. Så vi slutar upp i ett stagnerat tillstånd som förblir kvar i hundratals om inte tusentals år, och det är därför vi har haft perioder som Den mörka tiden, där tusentals år av brist på utveckling inträffade som en följd av anförandet av falskheter, människans ”sanningar”, falskheter, på jorden. Om vi hade accepterat Guds sanning under den perioden så skulle saker ha hänt mycket snabbare.

Maria:      Okej, sista punkten för den här kvaliteten: “Om vi förstår att Guds sanning aldrig kommer ändra sig efter människans föreställningar, så rättfärdigar vi aldrig människans rädsla eller ilskebaserade ställningstaganden, vilket indikerar deras bristande tro på Gud.”

Precis, kom ihåg att ilska egentligen är förnekandet av beroenden och rädsla handlar helt om att vilja att dina beroenden ska täcka över dina rädslor – så rädsla, beroenden och ilska är alla sammankopplade med varandra. Det vi skulle göra är att vi aldrig skulle förneka dem i en annan person, vi skulle alltid vilja hjälpa dem att exponera dem, vi skulle alltid se dem som trosföreställningar. Så vi ser inte bara koncept som föreställningar; vi ser känslor som inte är i harmoni med kärleken som föreställningar. Och när vi väl börjar se på dem som föreställningar så börjar vi se att det är här vi behöver fungera i harmoni med kärlek och sanning och Guds system för detta, Guds sanning om alla de sakerna.

En av kvaliteterna hos Guds sanning är att den är mycket, mycket annorlunda jämfört med människans idéer om känslor, väldigt annorlunda mot människans idéer om livsföreställningar. Alla mänsklighetens idéer om känslor och livsföreställningar kan förhindras vad det gäller deras negativa konsekvenser om vi bringar dem i harmoni med kärlek och sanning – Gud vet det, människor vet inte det – och om vi kompromissar så passar vi bara in i vad människor vet, vilket minskar vår egen förmåga till lycka, och minskar förmågan till lycka hos alla omkring oss. Så vi får det långt bättre om vi tillåter konfrontationen mellan Guds sanning och mänsklig sanning och låter den exponera vad den exponerar emotionellt. Vi får det långt bättre om vi gör det än om vi försöker navigera runt exponeringen av vissa känslor som inte är i harmoni med Guds sanning.