FAQ – Kvalitet 6: Vad menar du när du säger: “Guds sanning kommer aldrig och kan aldrig anpassa sig sig efter människornas tro”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar:

Ja den här kvaliteten hos Guds sanning är uppenbarligen kopplad till några av de andra kvaliteter vi redan har tagit upp, och det är att Guds sanning är oruckbar, den har kännetecknet att du inte kan förändra den, att den är oändlig till sin natur och den sortens kvaliteter.

Så just den här kvaliteten definierar relationen om du så vill mellan Guds sanning och mänskligheten. Mänskligheten önskar konstant detta – återigen inte med fysiska saker i synnerhet men med emotionella och andliga saker – mänskligheten önskar att de ska kunna hålla fast vid sina egna sanningar. De tror att de kan vara och tro på saker ur ett andligt och emotionellt perspektiv, att de har rätt att göra det i själva verket, vilket de förstås har givits viljan till att göra men inte nödvändigtvis rätten att göra det, eftersom rätten antyder ett argt fasthållande i falska trosföreställningar och så vidare. Alla Guds lagar har skapats för att uppmuntra oss att byta ut det perspektivet, men majoriteten av människor på jorden tror att de borde kunna hålla fast vid sin egen sanning och ha en relation med Gud samtidigt.

Så du förstår människor i alla möjliga slags olika religiösa format tycker att deras specifika tro är den tro som är den sanna tron om Gud. Så om du frågar en kristen: ”Vad är sanningen om Gud?” så citerar han Bibeln det här och Bibeln det där och nämner alla de sakerna. Om du frågar en muslim vad den sanna tron om Gud är, så citerar han Koranen det här och det där. Om du frågar en hindu vad den sanna tron om Gud är, så citerar han allt möjligt; om du frågar en buddhist så citerar även han en massa olika saker. Skälet till detta är att mänskligheten har hittat på alla sina egna idéer om Gud; de har kommit på alla sina egna idéer om vad Guds sanning är; de har hittat på alla sina egna idéer om vad som är absolut sanning.

Guds sanning anpassar sig inte efter människans idéer – det är en av dess kvaliteter. Så bara för att du har kommit på en idé eller ett koncept om Gud, så betyder det inte att det är sanningen om Gud, det betyder bara att det är din idé eller ditt koncept om Gud. Förr eller senare så kommer du behöva finna dig i att det är din idé eller ditt koncept och inte nödvändigtvis Guds sanning om Gud, eller om universum, eller om människans själ, eller om vetenskap, eller om matematik eller om något ämne. Vad vi behöver finna oss i är att bara för att vi har en personlig idé, så betyder det inte något i realiteten när det gäller vad Guds sanning är om något ämne, vare sig ämnet är fysiskt, emotionellt, andligt till sin natur, det spelar ingen roll, själsbaserad, det spelar ingen roll. Vilka idéer vi än har, så kommer de förmodligen behöva ändras om vi ska kunna acceptera Guds sanning om ett visst ämne.

Guds sanning anpassar sig inte efter mannens idéer; eller kvinnans idéer (skratt); och många av kvinnorna på planeten märker jag idag verkar ha en idé om att de har en bättre idé om vad kärlek och sanning är än vad män har; men i själva verket så anpassar sig inte Gud efter mänsklighetens idéer om vad sanning är. Guds sanning är vad den är – den är verkligheten i universum. Vi är de personer som kommer att behöva upptäcka den någon gång om vi vill bli lyckligare. Vi kommer att behöva ändra våra koncept och vi kommer att tvingas till den positionen, med tiden.

Genom den här processen så kommer vi så småningom kännas vid att vad är det för poäng med att konstruera alla dessa av människor påhittade koncept, när några eller inga av dem kanske representerar Guds sanning. Är det inte bättre att ha ett vetenskapligt tillvägagångssätt och undersöka vilka Guds sanningar egentligen är, och sedan börja leva enligt dem? Det skulle vara en bättre metod. Men istället för att göra det, så vad mänskligheten har gjort är att de har skapat en massa personliga idéer, satt in dem i böcker och sedan sagt: ”Det är så här Gud är.” Och självklart har vi hela miljarder av människor som formar sina liv efter de här sakerna nu, och olyckligtvis är många av dem desperat olyckliga eftersom de inte är Guds sanningar. Och det är det problemet vi står inför.

Maria:      Så bara för att runda av den här punkten, något du har antecknat här är att: “Människor som vill hålla fast vid sin personliga sanning vare sig älskar eller förstår i själva verket Gud”.

Det stämmer.

Maria:     Kan du prata lite om detta, är du snäll?

Prata om det; ja, vi förstår inte. Jag märker att detta händer ofta bland religiösa människor – de kommer på en massa koncept om Gud, vilka inte är Gud-lika alls, de är inte alls kärleksfulla, de flesta av dem, de är inte sanna, de är inte Guds sanningar utan de är personliga åsikter. Det de gör sedan är att de tror att det här betyder att de har en relation med Gud, de tror att det gör dem heliga, och det gör det inte. Den enda helighet som någonsin kan bli följden i en person är när kärlek kommer in i deras själ från Gud och den enda sanningen eller kunskapen, verklig kunskap som någonsin kan komma in i en person, måste komma från Gud, från Guds förståelse av universum. När du konstruerar dina egna idéer och sedan tror att du är helig som en följd av dem, så älskar du inte alls Gud; du älskar dig själv, det är allt du älskar, och jag skulle föreslå att du inte ens älskar det särskilt bra, för om du verkligen älskade dig själv, så skulle du vilja veta Guds åsikt snarare än din egen.

Maria:      Javisst. Är det inte så att vi helt enkelt älskar konstruktionen, det vi har skapat, känslan av stolthet vi har?

Exakt, det är ett förfärligt arrogant tillstånd. Det vi gör är i princip att vi säger till världen att Gud anpassar sig efter vårt koncept om vad Gud är – det är det vi säger till världen – vi säger att Gud borde anpassa sig efter vårt koncept om vad Gud är och vi säger i själva verket till världen att de också måste anpassa sig efter vårt koncept om vad Gud är. När vi gör det utan någon relation till Gud så är vi arroganta, och ändå tror många människor i det här tillståndet att de är heliga. De tror att de har en relation med Gud och de tror att de gör det rätta, men allt de gör är att ge stöd åt sin egen arrogans, det är allt de gör.

Så vi behöver se att det här är fallet, att Guds sanning i det här avseendet, kvaliteten hos Guds sanning, aldrig kommer anpassa sig efter människans idéer, och närhelst jag konstruerar en idé som jag förväntar mig att mina bröder och systrar på planeten ska anpassa sig efter, och jag förväntar mig att Gud ska anpassa sig efter, så är det en uppvisning av min egen arrogans. Det är allt det är.