FAQ – Kvalitet 7: Hur ser en själsbaserad förståelse av att: “Guds sanning leder till frihet” ut i mitt personliga liv?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar:

Först av allt så slutar jag vilja att lagar som har satts upp av människor ska styra mitt liv; faktiskt slutar jag behöva dem. Det jag nu menar med det är att jag tillåter mig själv att styras av kärlekens lag i alla aspekter. Så jag väljer avsiktligt att inte längre agera utan att vara i harmoni med kärleken, eftersom jag vet att varje gång jag agerar utan att vara i harmoni med kärleken så skapar jag slaveri åt mig själv eller åt andra. Så därför är jag inte i harmoni med just den här idéen eller konceptet att Guds sanning alltid leder till frihet.

När jag agerar utan att vara i harmoni med kärlekens lagar, så skadar jag andra människor, antingen avsiktligt eller i ett tillstånd av ovetande – jag skadar dem fortfarande. Och när jag skadar andra människor skapar jag svårigheter för dem, vilket är en brist på frihet. Så jag börjar önska att älska eftersom det är det rätta att göra. Jag börjar önska det eftersom jag vill ha det, inte för att jag tvingas till det av lagen. Och det här är den befriande delen av kärlekens lagar, att när du agerar i harmoni med kärlekens lagar så går det hyfsat på automatik för dig att agera i harmoni med nästan varje lag som Gud har.

Maria:     Och varje sanning.

Och varje sanning – om du tänker på lagen som sanning – varje sanning som Gud har. Och det här är det vackra med att agera i harmoni eller på ett sådant vis; det leder till denna magnifika frihet som inte är tillgänglig för dig när du agerar utifrån något annat motiv.

Maria:      Okej, låt oss prata igenom några av de anteckningar du har gjort här. Så när vi har en själsbaserad förståelse av att Guds sanning leder till frihet, ”Vi lever i en fullständigt fri existens, fri från andras åsikter, beroenden och önskningar, och vi förespråkar frihet för andra.”

Ja, så det finns två aspekter i det här, eller hur? Först så lever vi fria från alla andras åsikter och önskningar. Det här är ett väldigt intressant faktum, eftersom vi lever i harmoni med kärlek, så nu känner vi oss fullständigt fria från dömande, från att andra människor säger åt oss vad vi ska göra. Vi känner oss inte benägna att göra vad andra människor säger åt oss att göra eftersom vi hedrar det faktum att vi är fria, vi hedrar det faktum att vi har en fri vilja; vi har lov att besluta åt oss själva vad vi ska göra. Vi hedrar det faktum att om vi använder denna i harmoni med kärleken, så slutar det alltid med det bästa resultatet; om vi använder den utan att vara i harmoni med kärleken, så vet vi att det alltid kommer bli förfärligt. Så det vi gör är att vi väljer att använda den i harmoni med kärleken, det är en av de första saker vi gör.

Så den andra aspekten av det sedan, vilken var?

Maria:     Att förespråka frihet för andra.

Ja. Den här aspekten är intressant. Det vi ofta ser hända på planeten är att människor förespråkar sin egen frihet på bekostnad av andras frihet, och det är inte en kvalitet hos Guds sanning.

Maria:      Och det är också en indikation på att dessa personer inte har fått Guds sanning in i sig när det gäller de här områdena.

Precis, så jag skulle inte förespråka min egen frihet så att du ska få mer slaveri, eftersom jag skulle hedra det faktum att vi är likvärdiga, och om jag älskade dig lika mycket som jag älskar mig själv, så skulle jag i själva verket hedra din frihet lika mycket som min egen.

Så därför skulle jag aldrig utföra en handling som skadar din frihet; jag skulle aldrig försöka förslava dig på något vis, antingen förslava dig genom laster som droger eller alkohol eller andra laster, eller förslava dig fysiskt, eller förslava dig sexuellt, eller förslava dig emotionellt eller på något annat vis. Jag skulle aldrig utföra en handling där jag väljer de sakerna. Jag skulle aldrig bli en langare av en drog som en följd av detta. Jag skulle aldrig bli en langare av alkohol. Jag skulle aldrig bli en langare av emotionella beroenden om jag hedrade det faktumet, eftersom jag skulle vilja skapa din frihet, inte ditt slaveri. Och när jag såg en person som var på väg mot slaveri så skulle jag vilja befria dem. Så jag skulle åtminstone försöka göra det, genom min kärlek till dem, jag skulle prata med dem om det. Om de inte vill lyssna, så skulle jag även förespråka det som deras frihet, att de har lov att välja att inte lyssna. Så jag skulle förespråka det också.

Maria:      Okej, en annan. “Jag låter inte andras åsikter, beroenden eller önskningar påverka mig bort från att leva i kärlek.”

Ja, så det här är där, eftersom jag vet att jag är fri och jag har lov att ha mina egna val och beslut, så slutar jag vara så investerad i alla andras åsikter och önskemål om mitt liv. Det finns intressanta nyanser i detta i det avseendet att jag nu faktiskt lyssnar mindre på vad andra människor skulle säga att jag ska göra, och jag är mer fokuserad på vad jag känner att Gud skulle vilja att jag gör, eller vad kärleken styr mig till att göra. Med andra ord är jag mer fokuserad på att veta sanningen om hur jag borde agera, snarare än andra människors åsikter om hur jag borde agera, vilket kanske eller kanske inte är sant.

Så nu är jag mycket fokuserad på att låta min egen känsla av frihet finnas; och det är en mycket viktig faktor. Många människor har inte detta i sitt vardagsliv eftersom de är så begränsade av andra människors åsikter. De har investeringar i andra människors åsikter. När jag befinner mig i det här tillståndet så investerar jag inte längre i andra människors åsikter – jag vill inte ha din åsikt för att jag ska må bättre; jag är villig att må dåligt och inte få din goda åsikt, eller inte ens få din åsikt alls. Jag är villig att gå igenom mina egna tvivel utan att försöka få dig att få mina tvivel att försvinna; jag är villig att äga mina egna känslor eftersom jag förstår att det är min väg till frihet, snarare än att lyssna på vad du tycker att jag borde göra, vilket skulle skapa slaveri för dig. Jag gör inte detta, jag väljer att inte göra detta.

Jag vill inte längre ha en guru – jag vill ha en relation med Gud. Jag vill inte ha en guru längre – jag vill inte ha en präst längre; jag vill ha en relation med Gud. Jag vill inte att någon visar mig, säger åt mig vad jag ska göra. Jag vill ha någon som är villig att tala med mig och samtala med mig om vad de känner att Guds åsikter är och hur vi kan utveckla och veta de sakerna, det skulle jag absolut vilja, men jag skulle inte automatiskt göra det den personen föreslår utan att experimentera en del. Det här gör att jag kan ta ut en kurs i mitt liv med egna avgöranden, vilket är hur Gud i själva verket har skapat oss till att vara; att engagera vår personlighet, engagera vår passion, engagera våra önskningar, engagera det faktum att vi har fått den fria viljans gåva – den är din, inte någon annans. Den fria viljans gåva är din; den är inte någon annans. Så ge inte bort den, lär dig att använda den själv. Det är vad som kommer att skapa din egen frihet.

Maria:      All right, nästa: “Jag agerar helt och hållet på alla mina egna önskningar som är i harmoni med kärleken, till och med när andra motsätter sig dem.”

Precis, så jag har inte den här idén om att för att kunna älska, så måste alla hålla med mig. Jag vet när saker är kärleksfulla eftersom jag fortsätter att ha den här kontakten med Gud medan jag befinner mig på den här platsen; jag vet att jag har lov att göra val och beslut som är kärleksfulla och vara fullständigt i harmoni med alla Guds lagar, så jag väljer att agera utifrån dem till och med om ingen annan håller med mig. Faktum är att genom att välja att agera utifrån dem när alla andra är oeniga med mig, så hjälper jag dem att gå igenom vad som är sant, vad som inte är det, vad som är kärlek, vad som inte är det; jag hjälper dem att arbeta sig igenom de här problemen genom att jag själv agerar i harmoni med kärlek och sanning.

Närhelst jag respekterar en persons åsikter vilka inte är i harmoni med kärleken och sanningen som jag har upptäckt, så är allt jag gör att jag skadar mig själv, skadar dem och oss båda. Jag har inte längre förmågan att avgöra vad som är sant och har inte längre någon frihet. Så det är långt bättre för mig att åtminstone en av oss har frihet än att två av oss är förslavade av våra egna önskningar att uppfylla varandras beroenden.

Maria:      Toppen. Okej: “Jag hedrar det jag själv tror på, även när andra är oeniga med mig om det.”

Det är en mycket likartad princip.

Maria:        “Jag hedrar och upplever mina egna känslor, alltid, i alla situationer, utan förbehåll.”

Ja, så jag har friheten att uttrycka mig själv emotionellt utan att känna mig begränsad av min miljö. Jag vet att Gud har gett mig friheten i gåva och alla Guds sanningar handlar om frihet. Så närhelst någon försöker begränsa mig emotionellt, så vet jag att de inte är i harmoni med Guds sanning. Varje gång de försöker hindra mig från att känna en viss känsla som är i harmoni med kärleken, så vet jag att de inte är i harmoni med Guds sanning; till och med när de försöker hindra mig från att känna en känsla som inte är i harmoni med Guds kärlek men jag gör det på ett sätt som är harmoniskt.

Med andra ord, till exempel, om jag känner ilska eller raseri och går ut och slår på påsen istället för att såra någon med det, så är det mer i harmoni med Guds sanning, jag hedrar det faktum att jag har lov att göra detta; och i synnerhet om jag befinner mig i min egen miljö och ingen annan behöver höra på det, då har jag definitivt lov att göra det. Så snart som jag befinner mig utanför min egen miljö och alla andra behöver lyssna på det, så är jag inte längre i harmoni med kärleken, då jag tvingar det på de andra, eftersom det inte skulle vara i harmoni med den fria viljans gåva, vilken är en av de vi samtalat om tidigare. Men om jag är i harmoni med friheten och i harmoni med den fria viljan, så skulle jag välja att känna alla mina känslor för mig själv, utan att förvänta mig att någon annan ska dela det med mig och utan att förvänta mig att någon annan skulle angripa mig för det. Jag skulle göra det eftersom jag älskar mig själv och jag älskar frihet.

Maria:      Javisst, toppen. Den här är bra för mig: “Jag skuldbelägger aldrig någon annan person för att de kontrollerar eller försöker kontrollera mig.”

Ja, eftersom jag hedrar att jag har en fri vilja som vi tog upp under den föregående punkten, och i det här fallet så hedrar vi att jag har fått frihet till skänks och så länge jag lever i harmoni med sanningen så skapar det frihet, då skulle jag inte skuldbelägga någon annan för att de försöker bossa runt med mig. Jag skulle säga: ”Okej, de bossade runt med mig och jag tillät det. Varför tillät jag det? Varför försätter jag mig själv i ett slaveri åt en annan person? Eller lyssnar på en annan person? Varför gjorde jag det? Det måste finnas något skäl till att jag valde det?” och jag skulle inte skuldbelägga den andra personen för mitt skäl; jag skulle arbeta igenom emotionellt varför jag valde ett liv i slaveri snarare än i frihet.

Maria:      Det här är något riktigt avgörande då jag fortfarande lär mig om andemänniskor och angrepp från andemänniskor när jag känner mig så angripen och mobbad och jag bara vill ge efter och bara göra vad de vill så att jag inte behöver känna rädsla. Det här känner jag väldigt mycket är Gud som lär oss om vår vilja, eller hur – att vi har den här friheten, vi kan göra ett annat val genom att inte följa dem och bara känna.

Välj att känna din rädsla, vilken är orsaken till deras angrepp.

Maria:     Som tillåter deras angrepp.

Som tillåter deras angrepp – känn din rädsla. Inse att till och med angreppet i sig är en metod du kan använda för att läka något i dig själv, det är verklig frihet.

Maria:     Det är väldigt kraftgivande, eller hur?

Det är väldigt kraftgivande att veta att någons angrepp på dig, om du tillåter dig själv att vara ödmjuk inför känslan, så kommer du att känna dig angripen, du kommer att känna dig förtryckt, du kommer förmodligen gråta rejält över det, du kommer att känna viss rädsla inför det, du kommer förmodligen gråta rejält över det också, och därefter kommer det att vara borta och du kommer att vara fri.

Maria:      Det är här som vetskapen om Guds sanning bokstavligen är en biljett till friheten, eftersom det inte finns något sådant som ett problem du inte kan lösa. Eftersom när du står inför något, så vet du vad du kan göra, du känner till lagarna som styr det och även om du inte känner till dem alla, eftersom vi inte kan känna till alla Guds sanningar, så kan vi förstå en del principer och vi vet att ödmjukheten befriar oss. Så det finns egentligen inget problem där vi någonsin kan känna att vi kommer till korta längre.

Nej, och det gäller till och med för döden. Vi ser inte ens på döden som en brist på frihet, eftersom verkligheten är att det inte är så. När vi väl till fullo har absorberat Guds sanning så förstår vi att det inte finns något sådant som döden för de vi är, det finns inget sådant som döden för vår upplevelse, det finns inget sådant som döden för vår förmåga att använda våra känslor och känna och tänka och vara fria tänkande och fria kännande människor, så vi känner oss inte ens rädda för döden längre. Vi har så mycket frihet att vi inte är rädda för något längre, inklusive döden.

Maria:      Okej, två till. “Jag svarar enbart i kärlek när andra försöker manipulera eller kontrollera mig.” Så det här är lite grann kopplat till det vi just sade.

Det stämmer, så när andra personer försöker manipulera och kontrollera oss, eftersom vi inte är oroliga över att behöva göra det de vill, så kan vi vara enbart kärleksfulla mot dem. Så du har sett mig göra det regelbundet när vi bor hos folk och så vidare. Du känner de manipulationer vi möter regelbundet, och jag kan fortfarande bara sitta där och älska dem och inte bli arg.

Maria:     Men inte heller ge efter.

Och inte ge efter, men inte bli arg. Skälet till att jag inte blir arg är att jag inte känner att jag behöver ge efter, jag känner inte att jag måste göra det de säger. Jag vet att jag inte behöver det.

Maria:     Du känner den friheten.

Jag känner en frihetskänsla och jag liksom observerar deras projiceringar på mig, och till och med deras raseri över att jag inte gör det de vill, men för mig är det deras saker. Jag känner mig inte förpliktad att göra vad någon annan vill att jag ska göra, eftersom jag vet att Gud har gett mig den fria viljans gåva, Gud har gett mig frihet och alla Guds sanningar skulle hjälpa mig att vara fri. Därför vet jag att närhelst de försöker kontrollera mig, så hjälper de mig inte att vara fri; de vill kontrollera mig, det är inte frihet, det är kontroll; och närhelst någon försöker kontrollera mig, så hjälper de mig inte att vara fri och därför ger jag inte efter för deras önskan att jag ska placera mig under deras kontroll.

Maria:      Okej, den sista, som är väldigt vacker: “När vi har denna själsbaserade förståelse av att Guds sanning leder till frihet, så är vi så fria att ingenting i vår omgivning stör oss i vår kontakt med Gud.”

Ja, när vi väl blir eniga med Gud, så är det så det är. Vi är så fria i allting att det bokstavligen inte finns en enda händelse som skulle kunna utföras mot oss, inte en enda händelse som vi skulle kunna attrahera i vårt personliga liv, det finns inte en enda sak som kan hända med oss, inklusive döden, som skulle störa vår relation med Gud, som skulle störa vår känsla av frihet – och det är en verklig frihet, inte bara en känsla av det. Vi vet att vi är fullständigt fria när vi befinner oss där, och därigenom kan du föreställa dig friheten det skapar. De flesta personer på jorden kan inte ens föreställa sig hur det skulle vara, än mindre känna vad det skulle innebära under dagens omständigheter. Så den här aspekten eller kvaliteten hos Guds sanning, den leder till frihet, eller sanningen gör dig fri, det är en väldigt viktig kvalitet att förstå om Guds sanning.

Maria:     Och det förändrar livet en hel del när det väl kommer in i din själ.

När det kommer in i din själ, så förändrar det hur du interagerar med nästan alla omkring dig. Plötsligt, istället för att vara arg över vad de försöker göra mot dig, så är du inte längre arg över vad de försöker göra mot dig; du är inte längre upprörd över vad de försöker göra mot dig eftersom du vet nu att du har en perfekt känsla av frihet och känner den här perfekta känslan av frihet. Du vet att du inte behöver ge efter; du vet att du inte behöver göra det de ber dig om. Du vet att du har frihet och du vet att du kan ge en gåva av vilket slag du vill till folk, men du vet att om de kräver den, så kommer du troligen inte göra det. Du har därav den här känslan om dig själv som är mycket starkare än vad genomsnittsmänniskan har om sig själv. Så det skapar bara den här vackra, frigörande livsstilen, och det är inte en frihet som skadar andra människor – det är en frihet som är i perfekt harmoni med hur andra personer vill leva sina liv.