FAQ – Kvalitet 7: Vad menar du när du säger: “Guds sanning leder till frihet”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar:

Guds sanning leder till frihet, eller under det första seklet brukade jag säga: “Sanningen gör dig fri”, vilket är samma sak i det stora hela. När vi tänker på Guds sanning, eftersom det är universums sanning, så varje gång vi för oss själva till att vara i harmoni med den så för vi oss själva till att vara i harmoni med dess funktioner, med alla lagar som fastställs av sanningen. När vi för oss själva till att vara i harmoni med något, så är allting smidigare, allting är lättare – därför mer fritt – allting flödar lättare, allting händer lättare – allting är mer fritt.

Närhelst vi för oss själva till att stå i motsats till något, och i synnerhet vad gäller Guds sanning, närhelst vi för oss själva till att stå i motsats till Guds sanning, så försöker alla lagarna, alla sanningarna rätta oss. Så det är som att ställa ett fängelse omkring oss för att därmed rätta oss. Så vi upplever en korrigerande institution nu i princip, det är vad som sker.

Så när vi lever i harmoni med Guds sanning så har vi den friheten, när vi lever utan att vara i harmoni med Guds sanning så skapar det begränsning, instängning, slaveri; och Guds sanning, den gudomliga sanningen, leder alltid till mer frihet. Men det är inte en frihet där du är fri och jag är ännu mer förslavad, det är en frihet som är jämlik i sin verkan, det är en frihet där alla blir friare, alla blir mer kärleksfulla som en följd av den här sortens frihet. Så det är inte en frihet där vissa personer är fria och resten av oss är förslavade; det är en frihet där alla kan bli friare när de väl accepterar de specifika sanningar som är involverade.

Det här är en mycket, mycket viktig aspekt av Guds sanning – det leder till fullständig frihet på så många vis. Det är porten till kärlek, och det jag menar med det är att det öppnar vårt hjärta för kärlek; det hjälper oss att förstå att kärlek finns tillgängligt och det hjälper oss också att förstå hur kärleken är tillgänglig. Därför orsakar absorptionen av den en enorm mängd lycka; så det leder till frihet och lycka som en följd av friheten.

Så just den här kvaliteten hos Guds sanning är så viktig att förstå. Varje gång vi känner oss mer instängda så är det för att vi inte förstår tillräckligt mycket sanning och vanligen betyder det att vi är rädda för något – rädsla är det falska som verkar vara verkligt för oss (eng. False Expectations Appearing Real, F-E-A-R, övers. anm.), det falska verkar vara sant – och vanligen när vi agerar i rädsla så känner vi oss mer instängda, vi känner oss mer förslavade. När vi agerar i sanning känner vi oss mindre instängda, mindre förslavade – den gör oss fria.

Så om vi undersöker världens politiska system, världens religiösa system och många andra system på planeten, så kan vi se att många av trosföreställningarna inte kan vara I harmoni med Guds sanning, eftersom många av dem skapar begränsning, de skapar slaveri, de skapar i själva verket en brist på frihet. Det här säger oss att till och med många av våra egna lagar inte kan vara i harmoni med Guds sanning. Och om vi analyserar allting som händer i världen utifrån denna enda aspekt med att skapa frihet för alla i jämlikhet, inte bara för en person – den är till för alla i jämlikhet – så börjar vi förstå det vackra med Guds lag och sanning.

Kom ihåg att Guds sanning är lag; det är sanningen i universum så därför är det lag. Så vi skulle kunna säga, lagen om gravitation, eller vi skulle kunna kalla det för sanningen om gravitation; vi skulle kunna kalla det lagen om aerodynamik, eller så skulle vi kunna kalla det för sanningen om aerodynamik. Det finns många lagar eller sanningar som människorna ännu inte har upptäckt, som har upptäckts i andevärlden, som lagen om ånger, eller sanningen om ånger; eller lagen om förlåtelse, eller sanningen om förlåtelse, lagen om kärlek, eller sanningen om kärlek.

När vi väl förstår alla dessa saker just när det gäller att Guds lagar är sanningar, då ser vi att just den här kvaliteten med att skapa frihet är ganska anmärkningsvärd. Den skapar i själva verket så mycket frihet att när du blir enig med Gud, så känner du dig fullständigt fri att uttrycka din vilja hur du än önskar, utan någon begränsning. Jag tycker det är intressant eftersom många som lyssnar på Guds sanning känner att den är ganska restriktiv, och jag säger: ”Ja, det är väldigt konstigt.” Den är bara restriktiv eftersom du vill hålla fast vid felet, och det är i själva verket felet som begränsar dig. Felpositionen är den tro eller den sak som begränsar ditt liv.

Maria:     Och begränsar vår glädje och begränsar vårt mottagande av kärlek.

Begränsar din kraft, begränsar din förmåga att skapa, begränsar faktiskt allting. Om människor på jorden visste hur mycket deras så kallade frihet, vilken inte styrs av sanning utan snarare av slaveri, begränsade dem, så skulle de ge upp den ögonblickligen. Det är i allmänhet bara först när människor har utvecklats i många år i andevärlden som de inser hur begränsade de var när de var på jorden med sina livsföreställningar, och hur mycket slaveri de har skapat.

Så det är mycket viktigt att förstå den här principen eller kvaliteten hos Guds sanning, att den alltid leder till mer frihet för alla. Så om den leder till mer frihet för dig samtidigt som den leder till mer slaveri för mig, så är det inte Guds sanning; för att det ska kunna vara Guds sanning måste den leda till mer frihet för dig och mer frihet för mig – då är det Guds sanning.