FAQ – Vad är “Guds/gudomlig sanning?”

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar: Jag känner att “Vad är Guds sanning?” är en så viktig fråga att besvara. Det är den viktigaste frågan i den här serien, förutom frågan: “Vad är Guds kärlek?”. Svaret är att gudomlig sanning, Guds sanning, är Guds universella sanning. Det låter nu nästan religiöst till sin natur, men det är det inte. Verkligheten är att Guds universella sanning alltid är logisk; den är alltid vetenskaplig och alltid matematisk till sin natur. Den baseras alltid på verkligheten, inte den mänskliga verkligheten, inte realiteten i hur vi ser på allting, för det är ofta imaginärt snarare än realitet, utan det är verkligheten i hur Gud ser allting. Guds sanning har många kvaliteter och egenskaper, och i den här serien ska vi tala om den gudomliga sanningens kvaliteter och egenskaper, så snarare än att jag tar upp dem nu i delen “Vad är Guds sanning?” så ser vi på några av egenskaperna, så att vi kan förstå vad det betyder.

Till att börja med är en av den gudomliga sanningens egenskaper att Guds sanning är oändlig till sin natur. Gud vet all sanning. Mänskligheten kommer alltid upptäcka sanning; vi kommer att fortsätta upptäcka sanning under resten av vår existens, och fortfarande inte finna alla sanningar. Så alla böcker som hävdar att de är början och slutet av alla Guds sanningar är totalt ologiska, ända från start. Bibeln själv, som hävdar att den är slutet av Guds sanning – bortsett från några kommentarer i Uppenbarelseboken, förstås; det beror på hur man tolkar det – kan inte logiskt sett vara sann eftersom Guds sanning inte kan få plats i en bok. Faktum är att sanningen om människans kropp inte kan rymmas i en bok, än mindre kan all Guds universella sanning rymmas i en bok.

Så vi behöver förstå att den gudomliga sanningen är långt större än de flesta på planeten och den större delen av mänskligheten kan föreställa sig. Den är till och med större än de flesta som gått över till andevärlden kan föreställa sig. Den kommer att vara något som ständigt växer och ständigt förändras, eftersom Guds universum ständigt växer och de dimensionella existenserna i Guds universum ständigt förändras. Det kommer alltid att finnas fler upptäckter av mer och mer sanning att göra, och det är fantastiskt, eftersom det ger oss, mänskligheten, denna vackra önskan om att upptäcka mer och engagera oss i att upptäcka mer, i full vetskap om att i slutänden kommer vi inte kunna upptäcka allting. Det är det som kommer fortsätta göra våra liv väldigt intressanta och njutbara genom hela återstoden av vår existens.

Vi behöver sluta se sanningen som en ändlig sak, som när vi väl funnit ut vad den är, är allt vi behöver veta, eftersom det inte är så det kommer vara i vår upptäckt av Guds sanning. Eftersom Gud är skaparen av universum så vet Gud all sanning om universum. Vi som ändliga varelser som Gud har skapat har kapaciteten att upptäcka sanning, men vi kan inte förvänta oss att veta all sanning. Guds sanning ryms inte i en bok skriven av människor; faktum är att den inte ryms i någon individ; den måste vara något som individer upptäcker.

Och så det du [Maria] och jag tror, är att gudomlig sanning är Guds universella sanning, vilken vi fortfarande inte har upptäckt helt och fullt. Faktum är att vår tro är att vi fortfarande har framför oss att upptäcka ens en liten del av den sanningen, med tanke på det faktum att vi kommer ha en oändlig existens, och du och jag bara har funnits i tvåtusen år, så vad gäller den tidsperioden säger det oss att vi har funnit ut väldigt lite av den gudomliga sanningen. När vi delar Guds sanning med andra delar vi bara med oss av saker som vi har upptäckt genom vår personliga erfarenhet, vilket vi vet med säkerhet är Guds universella sanningar som kan bevisas som fakta; de är faktiska. De är inte något som bara är imaginärt eller som baseras på enbart tro, utan snarare en erfaren verklighet. De är vetenskapliga till sin natur, är matematiska till sin natur, logiska till sin natur, men vi inser att vi har upptäckt väldigt lite av den, och det är detta vi vill dela med oss av till människor. Vi vill dela med oss till människor att upptäckten av Guds sanning kommer att vara en för alltid pågående process, och vi behöver förstå hur vi upptäcker Guds sanning för att kunna upptäcka mer och mer av den på ett ännu enklare vis.

Jag har pratat förut med människor i andra frågor om att sättet att upptäcka Guds sanning är ganska enkel, på så vis att det är bättre att vi talar med Skaparen eller hittar en metod för att kommunicera med Skaparen för att upptäcka sanning, än att vi försöker experimentera för att upptäcka sanning. De flesta, när de försöker upptäcka sanning, experimenterar; vi försöker genomföra det största experimentet, vilket är experimentet med Gud, att komma närmare och närmare Gud och därmed upptäcka den sanning som Gud vet.

Maria:      När du säger att andra experimenterar, så menar du med den klassiska vetenskapliga metoden, där man skapar en hypotes och testar hypotesen.

Att använda något slags experiment, vanligen någon apparat men också baserat på vad de har haft tilltro till tidigare. Med andra ord, om vi ser på olika metoder för att experimentera, så har vi i princip en kropp av vad som verkar vara evidens, och sedan kommer en ny person och han upptäcker ett nytt sätt att få evidens. Till exempel har människor i historien, som Galileo, upptäckt nya sätt att hitta evidens och i analysen av universum insåg han att solen inte roterade runt jorden så som det såg ut, utan snarare att jorden roterade runt solen. Detta var förstås en mycket stor konfrontation med den tidens religiösa ståndpunkt, och det innebär att den religiösa föreställningen var falsk och behövde ändras, eftersom det var en upptäckt av ett nytt vetenskapligt faktum. Närhelst ett nytt vetenskapligt faktum upptäcks, så är det Guds sanning och därför måste vad vi än tror förr eller senare rätta oss efter det.

Maria:      Okej, jag vill bara förtydliga den här punkten, att du säger: “Den är vetenskaplig till sin natur.” Det du menar är att det är möjligt att bevisa vetenskapligt, det existerar i verkligheten och det är inte frågan om antaganden eller tolkningar?

Ja. Exakt!

Maria:      Så Guds sanning är alltid på det viset.

Guds sanning är alltid på det viset. Bara för att en människa inte kan bevisa det utifrån sitt nuvarande trossystem, så betyder det inte att det inte är möjligt att bevisa. När vi dör, till exempel, när vi går över och blir andemänniskor, så har vi mycket mer av universum tillgängligt för att testa våra förmåga, i vårt experimenterade, och därmed har många av de saker vi trodde när vi var på Jorden nu expanderat och blivit nya föreställningar, eftersom vi ser en hel rad nya saker hända genom vår egen personliga erfarenhet.

Det är här människor måste vara mycket försiktiga med vad de gör när det gäller att upptäcka sanning. De flesta människor på jorden tror i princip inte på något de inte kan se, och jag känner att det är en väldigt dum sak att göra, eftersom det finns så många saker vi inte kan se. Vi kan till exempel inte se byggstenarna i den atomiska strukturen med våra egna ögon, till exempel, och ändå kommer vi så småningom få se dem genom en process, genom upptäckten av en apparat där vi kan testa just dessa saker. Det är exakt detsamma vad gäller saker som rör andevärlden. Saker som vi personligen har upplevt kan bevisas; man behöver bara rätt apparat, man behöver bara veta hela deras bakgrund.

Det är här jag känner att majoriteten inte förstår sanningen om Guds sanning. Allt är möjligt att bevisa. Gud vill alltid dela med sig av allting om universum med oss; det är bara om vi är villiga att gå igenom processen i att vara ödmjuka inför det vi inte vet.

Maria:      Javisst, och jag förmodar att inuti detta, när du säger att saker är vetenskapliga och matematiska, så är det jag hämtar ur det hela att allting i Guds sanningar styrs av en uppsättning logiska lagar. Så även om vi inte känner till dem, existerar de ändå och det finns processer som vi kan utföra som involverar logik och förståelse, en viss uppsättning lagar som leder oss till sanningen.

… och som skulle leda oss till ett matematiskt rättfärdigande av just den logiken och sanningen, och ett vetenskapligt rättfärdigande av just den logiken och sanningen.

Maria:      Jag förmodar att många skulle säga att några saker är vetenskapligt bevisade. Folk kan säga att det är vetenskapligt bevisat att vi inte har en själ.

Så är inte alls fallet, och faktiskt tror jag inte att någon skulle hävda det.

Maria:      Förmodligen ett dåligt exempel, men jag antar att det jag försöker ta upp med dig är att det finns vissa saker på jorden som människor tror har bevisats vara falska.

Du förstår, jag vet inte om det är så egentligen. Jag känner att det finns en del personer som tror att just de sakerna har bevisats vara falska, men i allmänhet finns det en del saker som hela jorden nu har godtagit som sanna, och väldigt få personer godtar som falska. För att ta ett exempel, att jorden är en sfär är nu en accepterad sanning över den största delen av planeten. Det finns väldigt få människor som är inbegripna i någon form av upptäckt av något som pågår med själva planeten, som fortfarande tror att jorden är platt. Det finns fortfarande en del personer som fortfarande gör det, det finns rentav fortfarande ett Flat Earth Society (ung. Den platta jordens sällskap, övers. Anm.), men de är väldigt, väldigt långt ut i ytterkanterna när det gäller vetenskapliga bevis.

I upptäckten av sanning finns det i allmänhet en process, och det är att först känner ingen till den, sedan vet en person om den, sedan vet några personer om den, och så småningom vet hela den vetenskapliga världen om den. Sedan lärs det ut över generationer till hela världen; det är i allmänhet så processen ser ut. När hela världen känner till den, så är det väldigt, väldigt svårt att ändra på det om det faktiskt är fel. Vad gäller exempelvis religiösa studier, så fanns det under tusentals år fortfarande en tro på att jorden var platt; Bibeln och de flesta heliga böcker nämner Jordens cirkel, men mer än så var att det fanns en religiös synpunkt där man ville att allting skulle kretsa kring jorden. Och vi vet att det inte är fallet; universum kretsar inte alls kring jorden. Jorden är bara en liten prick i universum. Vi har upptäckt detta genom upptäckten av apparater där vi kan mäta just de sakerna. Det är så det är med alla Guds sanningar; vi upptäcker fler och fler sätt att ta reda på den faktiska sanningen. I början är det en person som dyker upp och säger: “Detta är sanningen”, och alla skrattar åt henne eller honom. Historiskt sett har de satts i fängelse; historiskt sett har de till och med blivit mördade för att de sagt något befolkningen inte hållit med om. Så småningom vinner alltid sanningen. Så småningom accepterar hela befolkningen de sanningarna, oavsett vad som hänt genom historien.

Maria:      Så skulle du säga att det är en annan av den gudomliga sanningens kvaliteter?

Självklart. Sanningen omformar sig inte efter mänsklighetens idéer eller koncept. Faktum är att människor måste föra sina koncept till att bli i harmoni med alla Guds sanningar, förr eller senare. Så ja, det är en av den gudomliga sanningens kvaliteter. Guds sanning kompromissar inte med mänskliga koncept; den försöker inte omforma sig efter mänsklighetens idéer och trosföreställningar. Faktum är att den är ganska tvärtom. Gud kommer aldrig omforma universum efter mänsklighetens uppfattning om detsamma; vi behöver upptäcka det.

De flesta vetenskapsmän förstår det. De flesta vetenskapsmän som ser på universum har en god förståelse för den här grundprincipen, att vi behöver gå ut och upptäcka vad som finns där. De flesta religiösa människor har inte en god uppfattning om detta; de flesta religiösa människor har en väldigt, väldigt hårt hållen bild av vad som finns i universum, och de är mycket emot, på grund av sina religiösa trosföreställningar, att upptäcka nya, vetenskapliga fakta. Ofta har det varit så att religionen har emotsatt sig upptäckten av Guds sanning, ironiskt nog. Så vi har religion som talar om för världen att de är de människor som vet allt om Guds sanning, och ändå har de varit just de människor som har varit emot upptäckten av ny vetenskaplig sanning, vilket är Guds sanning. Jag tycker det är ganska ironiskt på en del sätt att det ofta är religionen som i själva verket har varit emot upptäckten av den gudomliga sanningen, Guds sanning. Jag tycker det är intressant att när jag talar om Guds sanning, har de flesta vetenskapligt orienterade personer i allmänhet ett problem, eftersom de flesta av dem inte tror på en Gud, och ändå, ironiskt nog, så har jag exakt samma filosofi som dem vad gäller upptäckten av sanning, med ett undantag, och det är att jag tror att det finns en Skapare som vet all sanning. Jag inte bara tror, jag vet det med säkerhet genom min egen personliga kontakt med den Skaparen.

Maria:      Och du nämnde också tidigare att du har en annan process när du experimenterar på så vis att du vänder dig direkt till Gud.

Ja, och att sedan bekräfta de särskilda sakerna genom min personliga erfarenhet, förstås, som en vetenskapsman skulle vad gäller upptäckten av vad man skulle kalla fysiska fakta. Jag gör detsamma med alla fakta, andliga, fysiska, kärleken, emotionella, allting, alla slags fakta; de är alla en del av Guds sanning. Det finns lagar som styr känsloflödet, till exempel, mellan en person och en annan. Det finns faktiska fysiska lagar som styr just de sakerna, de är Guds sanningar. Det finns fysiska lagar som styr det fysiska universumet; det finns fysiska lagar som styr det vi kallar för andevärlden, vilket egentligen bara är andra dimensionella existenser. Det finns matematik som definierar dem, fysiska lagar som styr dem. Det finns fysiska lagar som styr förenandet av själen. Den fysiska processen där de två själshalvorna går ihop styrs helt av universella lagar, vetenskapliga till sin natur, logiska och matematiska i sin grund.

Allt detta har den underliggande förutsättningen att Gud känner verkligheten, och i slutänden kommer vi alla att upptäcka det förr eller senare. Om vi tillbringar all vår tid med att utforska den verkligheten genom att experimentera utan Gud, så visst, så småningom kommer vi fram till vissa sanningar. Men jag föreslår att om du gör det med Gud, så når du fram till sanningen mycket snabbare och du når fram till mycket större sanningar snabbare dessutom. Men det är den enda skillnaden mellan mig själv och en person som har en vetenskaplig bakgrund.

Maria:      Och slutligen, skulle du säga att all gudomlig sanning faktiskt är kärleksfull?

Alltid. All gudomlig sanning, allt i Guds universum har skapats kring kärleksfulla principer. Guds sanning är alltid kärleksfull. Många människor på Jorden tror förstås inte det, och det är en skillnad mellan personlig sanning och gudomlig sanning. Men Guds sanning är alltid kärleksfull, den bygger alltid på fakta, den grundar sig alltid på logik, men med den följer alltid denna kärlekskänsla som flödar igenom varje enskild lag. Faktum är att när du väl förstår kärlek, så förstår du lagarna mycket bättre, som i varför de har skapats, hur de fungerar. När det gäller upptäckten av nya lagar, så är det mycket lättare att upptäcka nya lagar när du väl har förstått att alla lagar utgår från kärlek.