Varför använder jag ursäkter för att inte känna mina känslor?

Från session 5 i serien Känslor: Känslor av rädsla.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

19 maj 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Den här frågan kommer från Linda, hon frågar om att uppleva rädsla när hon känner fysisk smärta. Hon säger: ”För min del märker jag att den största blockeringen troligen är att jag fortfarande vill ha min belöning direkt. Med andra ord så ber jag om tillståndet, ber om hjälp, vidrör det och backar väldigt snabbt ur igen så snart det blir för jobbigt. Jag har bara lyckats komma hela vägen genom rädslan till ett läkande vad gäller fysisk smärta två gånger så här långt, och varje gång har det tagit flera timmar att komma dit. Men ofta intalar jag mig att jag inte har tid just nu, eller att jag är för trött just nu – och sedan tar jag en värktablett – så jag försöker inte ens. Vad är det som pågår?”

Jesus:

Ja, det är ganska enkelt vad som pågår – det finns inte mycket ödmjukhet här. Med andra ord så vill hon inte känna alla sina känslor. Hon vill i synnerhet inte möta sina beroenden.

Problemet med att vilja ha belöningen direkt handlar helt om beroenden; hon vill ha belöningen direkt när det gäller fysisk smärta. Med andra ord vill hon att smärtan ska försvinna direkt – och i princip alla på planeten är på det viset. Det är därför smärtlindringsbranschen är enorm; läkemedelsföretagen handlar helt och hållet om smärtlindring, de flesta av dem. På grund av detta är de enorma bolag på planeten, eftersom genomsnittspersonen på planeten vill få belöningen att omedelbart slippa smärta, i synnerhet fysisk smärta.

Att trycka undan känslomässig smärta skapar fysisk smärta

Jesus:

Du förstår, jag tycker att det ganska intressant också att de flesta av oss är villiga att undvika känslomässig smärta, men inte villiga att undvika fysisk smärta. Vad jag menar med det är att vi vill ignorera känslomässig smärta, vi vill fortsätta förneka att den är där. Vi vill inte förstå att den känslomässiga smärtan, när vi förnekar den, orsakar fysisk smärta, ett till lager av smärta.

Med andra ord så behöver du, Linda, tänka på att du har din känslomässiga smärta. Ditt förnekande och undantryckande av din känslomässiga smärta är orsak till din fysiska smärta. Du vill ha belöningen direkt – att få bort den fysiska smärtan genom att ta en värktablett eller någon typ av smärtlindring är en indikation på att du inte vill känna den fysiska smärtan. Den fysiska smärtan i sig, säger jag, är en indikation på att du inte vill känna den känslomässiga smärtan.

Du har ett antal problem. Du vill inte känna den känslomässiga smärtan, och därigenom skapas fysisk smärta; du vill inte känna din fysiska smärta, eller så vill du få bort den snabbt, så du tar värktablett.

När ska du då någonsin komma fram till din känslomässiga smärta, om du fortsätter så här? Aldrig, är svaret, du kommer inte komma fram till den.

Så när du kommer till andevärlden kommer du inte kunna ta en värktablett för din fysiska smärta; du kommer behöva känna den. Varför skulle du inte välja att börja känna den nu? Varför skulle du inte välja att börja gå igenom kännandet av den? Orsaken är att du inte vill känna din känslomässiga smärta.

Det finns ett antal lager av problem här. Lagren av problem är först och främst att det finns ett beroende av att undvika känslomässig smärta; ovanpå det finns ett beroende av att undvika resultatet av att trycka undan känslomässig smärta, vilket är den fysiska smärtan.

Den fysiska smärtan är resultatet av att den känslomässiga smärtan tryckts undan, och du har ett beroende av att trycka undan även den fysiska smärtan. Med andra ord så vill du inte att någon någonsin ska tala om för dig, varibland alla Guds lagar, att de talar om för dig att du har ett känslomässigt problem. Den fysiska smärtan säger dig att du har ett känslomässigt problem, och du vill inte möta det.

Var smärtan sitter säger dig vad den handlar om. Om det råkar vara i din mage under menstruationen, så säger det dig att du undviker en del sexuella problem, eller känslomässiga problem kring att vara kvinna, eller saker i den stilen. Om det är en huvudvärk så säger det dig att du förmodligen undviker sorg. Du försöker stänga ned din sorg, trycka undan din sorg – det är därför du har fysisk smärta.

En person som använder fysiska ämnen för att undvika fysisk smärta har också det här lagret igång, vilket är att den fysiska smärtan är närvarande för att de redan har använt känslomässiga saker, känslomässiga beroenden, för att undvika känslomässig smärta – det är därför de har det här dubbla lagret igång.

Jag kan inte se att en sådan person någonsin kommer från sin fysiska smärta till sin känslomässiga smärta, om de inte först har en villighet att gå igenom sin fysiska smärta, utan att undvika den, eftersom den fysiska smärtan är ett direkt resultat av att undvika den känslomässiga smärtan. Det är nästan som att jag undviker den känslomässiga smärtan, så jag skapar den fysiska smärtan, och sedan vill jag förneka att jag skapade den, genom att gå och få tag på ett medel som hjälper mig att undvika det faktumet att det är min egen skapelse.

Det är också en indikation på att det inte tas något ansvar för vad du själv har skapat. Du ser inte kopplingen mellan dina känslor och den fysiska smärtan – undantryckandet av dina känslor och den fysiska smärtan. Du ser heller inte att varje gång du trycker undan din fysiska smärta med hjälp av ett ämne, så undviker du i själva verket hela processen med att kännas vid vad som verkligen pågår inuti din själ.

Det är ganska svårt, väldigt svårt, för en person som gör sådana saker att någonsin komma nära Gud, på grund av detta. Det kommer uppenbarligen vara väldigt frustrerande för de personerna, eftersom de har ett undvikande på flera nivåer.

Att tillåta upplevelsen av känslomässig smärta lindrar omedelbart den fysiska smärtan

Maria:

Så det är det som pågår. Vilket alternativ har Linda?

Jesus:

Ja, alternativet är först av allt – och vi kan arbeta oss bakåt – att se den fysiska smärtan som det direkta resultatet av att trycka undan känslomässig smärta. Det är den första medvetenheten som behöver uppstå. Om du är villig att känna den fysiska smärtan så kommer du veta var den är, och därför finns det en ganska god möjlighet att du kommer förstå vilken känsla som driver på den.

När du väl börjar känna känslan som du avsiktligt har tryckt undan, då kommer den fysiska smärtan i själva verket att försvinna. Du kommer känna den känslomässiga smärtan, och den fysiska smärtan försvinner – det är belöningen för att låta den känslomässiga smärtan kännas – att tillåta dig att känna den. Om den fysiska smärtan inte försvinner så känner du inte känslan som orsakar den; den fysiska smärtan kommer att försvinna om du känner känslan som orsakade den.

När jag säger känna känslan som orsakade den; känn undantryckandet av känslan som orsakade den, för den fysiska smärtan är alltid följden av ett undantryckande, motståndet mot känslan, den är inte resultatet av att känna en känsla.

Det jag gör själv är att jag känner den fysiska smärtan och sedan inser jag att: ”Åh, jag trycker fortfarande undan den känslan”. Jag tillåter mig att känna igenom vad den känslan är – vad det än är för känsla. Så för ett par nätter sedan vaknade jag med känslan av att jag inte får något gillande från min far, och jag tillät mig att känna den känslan. Min smärta i den nedre delen av magen, som alltid har följt mig så långt tillbaka jag kan minnas, jag har haft den hela mitt liv, och har den fortfarande emellanåt, även nu, och den har varit där hela tiden, ständigt smärta hela tiden – den försvann i ungefär 10 eller 15 minuter. Då vet jag att jag är på rätt spår – min fysiska smärta försvinner; det säger mig att jag är på rätt spår för den här känslan nu. Medan jag tillåter mig att känna den känslan så kommer den fysiska smärtan att minska, eller försvinna helt, så det är vad jag skulle göra.

Du kan experimentera med det här. Du skulle kunna säga: ”Okej, jag känner den här känslan. Nej, det fungerade inte, smärtan är fortfarande kvar. Uppenbarligen är det inte den känslan då”, och så vidare. Det är ett vackert system Gud har skapat. Det är ett vackert system eftersom det ger dig en fullständig återkoppling om vad som händer inuti dig. Det är det här som är så fantastiskt med allt som Gud har gjort.

Du har just nu, precis nu när du lyssnar på det här, var och en av er har fått och får meddelanden; du får meddelanden i den här stunden om vad som är fel, vad som pågår inom dig, vilka känslor du trycker undan. Smärtan i kroppen – var den än är – säger dig var känslorna är, och vad som trycks undan.

Om du bara tillåter dig att känna den så kommer du förmodligen upptäcka känslan du trycker undan – om du tillåter det. De flesta tillåter det inte, det de gör är att de trycker undan den, sedan kommer smärtan, och då trycker de undan den. Om du trycker undan den så förnekar du både den känslomässiga upplevelsen och den fysiska upplevelsen totalt.

Du kommer aldrig komma nära Gud när du gör detta, men du kommer heller aldrig vara lycklig när du gör så, och du kommer aldrig någonsin få någon verklig, permanent lättnad från ditt fysiska tillstånd. Du kommer förlita dig på saker, du kommer förlita dig på mediciner för att trycka undan ditt fysiska tillstånd och din fysiska smärta.

De flesta på planeten förlitar sig fullständigt på mediciner fram tills de dör, som en följd av att de här sakerna sker. Det är förstås inte så Gud har avsett att våra liv ska vara, men olyckligtvis är det så vi har skapat våra liv till att vara, genom vårt val att trycka undan – först vårt val att trycka undan vår känsla, och sedan ovanpå det valet att trycka undan de fysiska följderna av att trycka undan vår känsla.

Jag skulle föreslå för Linda att du verkligen behöver se mycket närmare på ”Hur människans själ fungerar”. Att agera på det här viset är ett resultat av rädsla; du lever i rädsla nu och agerar på det här sättet. Du är rädd för smärta och du är också rädd för den underliggande känslan som har orsakat din smärta.

Mitt förslag är att tillåta dig att arbeta dig igenom dina rädslor för smärta och dess orsaker, och att börja kännas vid sanningen om hur Gud har utformat din själ, och se på fysisk smärta som en följd av ditt eget motstånd. Din fysiska smärta är en direkt följd av ditt eget motstånd; att se kopplingen mellan de två sakerna och ta ansvar för det. Det kommer att vara till stor hjälp för dig, att upptäcka vad det är för känslomässig sak inom dig som du trycker undan och som är orsak till din fysiska smärta. Det är ett väldigt bra sätt att ta reda på sanningen om vad som pågår inom dig emotionellt.