Varför känner vi oss lyckliga på vägen med den naturliga kärleken och olyckliga när vi följer ”Vägen”?

Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Varför känner vi oss lyckliga på ”vägen med den naturliga kärleken” jämfört med känslorna av sorg och olycklighet när vi bestämmer oss för att gå ”Vägen”?

Jesus:

(Skrattar) Jag älskar den här frågan, för den är så väldigt full av felaktigt tänkande och beteenden, känner jag. Det är fantastiskt. Ja, så orsaken till att du är lycklig på den så kallade vägen med naturlig kärlek, är att du är full av beroenden.

Maria:

Som tillgodoses.

Jesus:

Som förmodligen tillgodoses.

Maria:

Ja, om vi är lyckliga.

Jesus:

Om du är lycklig och inte är enig med Gud så betyder det att du är full av beroenden, du är egentligen inte lycklig; du bara känner dig lycklig eftersom alla dina beroenden tillgodoses, det är därför du känner dig lycklig.

Så det frågan i princip säger mig är att personen som ställer den – och förresten har vi fått den här frågan många gånger från många personer – alla som ställer den är helt och hållet i sina beroenden; och när de sedan börjar gå vägen, Guds väg, så konfronteras förstås deras beroenden alltmer, och många känner sig väldigt olyckliga över det. Det är deras ilskebaserade respons på att beroendena konfronteras, och det är förmodligen en normal respons om vi inte har en önskan om att älska eller ha sanning eller ha ödmjukhet.

När vi önskar få Guds kärlek, Guds sanning och är ödmjuka så är vi lyckliga när vi följer ”Vägen”

Jesus:

Så om vi hade en önskan om att vara kärleksfulla och ta emot Guds kärlek, och om vi hade en önskan om sanning och att ta emot Guds kärlek, och om vi hade en önskan om att vara ödmjuka och låta andra vara ödmjuka, så skulle vi inte känna oss så lyckliga med den naturliga kärlekens väg och vi skulle i själva verket känna oss väldigt lyckliga på vägen med Guds kärlek.

Det säger oss också att personen som ställer frågorna ännu inte är på vägen med Guds kärlek. Allt som har hänt är att vägen med Guds kärlek har utlöst deras beroenden och de känner sig väldigt olyckliga och de är ovilliga att ge upp sina beroenden, och så vill de återvända till den naturliga kärlekens väg och få sina beroenden tillgodosedda igen.

Förresten så tillgodoser inte den naturliga kärlekens väg alla dina beroenden, så det är en sak. De vill stanna kvar i helvetena och tror att de är lyckliga, vilket är väldigt sorgligt eftersom en person som har så mycket beroenden befinner sig i helvetena, och de vill stanna kvar i helvetena hellre än att verkligen arbeta sig igenom beroendena.

Maria:

Och det är den avgörande delen, eller hur, att arbeta sig igenom beroendena? Därför att så snart vi påbörjar det arbetet och vi börjar få färre beroenden, så även om vi kan känna oss olyckliga och obekväma när vi arbetar igenom beroendena, så börjar du ändå må bättre.

Jesus:

Nej, jag kan inte hålla med, ja, men jag kan inte ens hålla med om att vi är olyckliga och obekväma ens när vi arbetar oss igenom våra beroenden. Det är en lättnad att faktiskt se dina beroenden när du önskar dig sanning och du önskar dig kärlek, du blir lättad av att se vilka dina beroenden är som får dig att vara olycklig.

Maria:

Olycklig och skadar andra.

Jesus:

Och i själva verket är det en vacker process att verkligen känna – du känner dig verkligen lycklig. Så om du inte är lycklig på den här vägen, så beror det på att du inte är villig att verkligen titta på något av dina beroenden.

Maria:

Och lever i ett tillstånd där du gör uppror mot sanningen som har presenterats för dig – skulle du säga det så?

Jesus:

Givetvis, alla som vill leva i sina beroenden lever i ett tillstånd av upproriskhet inför sanningen, de vill inte höra sanningen, de vill inte älska, de är upproriska mot kärleken också, de vill inte älska, de är upproriska mot ödmjukhet, de vill inte vara ödmjuka.

Maria:

Och medan vi är upproriska mot de sakerna så kan vi inte säga att vi är på Vägen.

Jesus:

Vi är definitivt inte på Vägen.

Maria:

Eftersom Vägen per definition är när vi önskar älska, vi önskar sanningen, vi önskar vara ödmjuka.

Jesus:

Det stämmer, så vi är ännu inte på Vägen, och det är orsaken till att vi tycker det är så smärtsamt, eftersom vi egentligen inte vill det. Och vi vill återvända till den trevliga vägen som vi var på förut, vilket handlade helt om att tillgodose våra sliskiga beroenden – och vi älskar det och vi behöver vara uppriktiga om det – vi behöver se att våra beroenden är sliskiga. De är metoder för att manipulera och styra vår omgivning och våra egna känslor, så det är ganska sliskigt.

Vi behöver se dem på det viset och säga: ”Okej, jag vill inte göra så där mer”. Och när du väl börjar få själva känslan så vill du inte göra det längre, du kommer älska vägen, du kommer älska Vägen så som Gud har skapat den, du kommer i själva verket njuta av den.

Vägen med den naturliga kärleken handlar om att konfrontera beroenden

Jesus:

När jag tittar på de två vägarna säger jag: ”Hur kan du trivas med den naturliga kärlekens väg”? Du kallar det för den naturliga kärlekens väg, och det är inte ens vägen med den naturliga kärleken som du trivs med, du trivs bara med dina beroenden, därför att i verkligheten så tycker andemänniskor som måste utvecklas på vägen med den naturliga kärleken att det är väldigt konfronterande att utvecklas, eftersom de fortfarande behöver konfrontera sina beroenden.

De behöver bara inte konfrontera så många som personen som är på vägen till Gud, för kom ihåg att jag sade i de tidigare svaren att skadorna vi har som rör Gud är mycket mer extrema, och även i termer av procentandelen, en mycket högre procentandel än skadorna vi har som rör allt annat. Av den orsaken kommer vi märka att skadorna vi har med Gud är mer konfronterande och svåra att ta itu med.

Men en person som är på vägen med den naturliga kärleken behöver fortfarande konfrontera alla sina skador om kärlek och sanning och ödmjukhet när det gäller naturlig kärlek, och de flesta av dem tycker att det är extremt smärtsamt – långt mer smärtsamt än en person som befinner sig på vägen till Gud, eftersom det vackra med att vara på vägen till Gud är att du tar emot en del av Guds kärlek medan du gör det, och det är det som tar bort mycket av smärtan som alla tycker att de har hela tiden.

Att känna sig olycklig beror på att vi vill ha kvar våra beroenden

Jesus:

Orsaken till att du har smärta hela tiden är för att du inte är på Vägen, du är inte på Vägen ännu eftersom du inte har gett upp några av dina beroenden. Du är bara upprorisk över att ge upp dina beroenden – så hedra det – säg sanningen till dig själv om det och ta dig sedan igenom det.

Maria:

Därför att där sitter obehaget, eller hur? Det är till och med det som förlänger obehaget – att stanna kvar i det upproriska tillståndet.

Jesus:

Det stämmer.

Maria:

När vi väl kommer ut ur det så säger vi: ”Åh, vilken röra det här är, jag måste städa upp i allt detta”.

Jesus:

Och det känns inte så illa, för du vet hur du ska städa upp det.

Maria:

Du vet hur du ska städa upp det och du börjar städa upp det och så mår du bättre vartefter du fortsätter att städa upp.

Jesus:

Ja.

Maria:

Och du kan se tillbaka sex månader i tiden och säga: ”Åh, jag har utvecklats!”.

Jesus:

”Jag har utvecklats – jag kan känna det, jag kan känna mer kärlek, jag är mer kärleksfull mot min granne, mina vänner, min familj, jag är mer sannfärdig mot min granne, mina vänner, min familj, mot Gud, mot mig själv, jag känner fler av mina känslor så jag känner att min ödmjukhet växer; det är underbart. Varför skulle jag inte det?”

Som att, jag förstår inte de här uttalandena ibland – men de kommer från människor som inte har upplevt Vägen – så det är nästan som att de är en person som är i sina beroenden som kommenterar Vägen. De har ännu inte börjat gå Vägen, för när de väl är på Vägen så kommer de inte tycka om sina beroenden längre, och de kommer vilja bli av med dem och de älskar när de kan göra sig av med dem.

En person som ställer en sådan här fråga vill inte bli av med sina beroenden, de älskar sina beroenden. Så den så kallade vägen med naturlig kärlek är inte den naturliga kärlekens väg alls så som de beskriver den; de får bara sina beroenden tillgodosedda – och de flesta av vägarna på Jorden tillgodoser folks beroenden, och ingen av dem är naturlig kärlek eftersom när de kommer till andevärlden så kommer de till helvetena i andevärlden, och de måste fortfarande lära sig om kärlek och de kommer märka att det fortfarande är smärtsamt. Och de kommer fortfarande behöva konfrontera alla beroenden, men bara inte så många beroenden som de kommer behöva konfrontera när de tar kontakt med Gud, det är allt.

Vägen med den naturliga kärleken handlar om att konfrontera beroenden (fortsättning)

Jesus:

Så jag känner att det finns många falska föreställningar som människor har. De har liksom synpunkten att de inte kommer behöva konfrontera beroenden, och därför kommer de inte behöva känna smärta om de går den naturliga kärlekens väg. Så är det inte alls. Om du är på vägen med den naturliga kärleken, så som den verkligen är, så kommer du uppleva mycket smärta under utvecklingens gång. Du kommer uppleva mycket smärta under utvecklingens gång, och du kommer vara utan Gud när du går igenom den, det är verkligheten.

De flesta på Jorden som tror att de är på vägen med den naturliga kärleken är inte alls på vägen med den naturliga kärleken. De vet inte något alls om kärlek, de befinner sig i medberoenden, vilket inte är kärlek, och sedan när de beroendena inte tillgodoses så blir de upprörda, och det är en indikation på att de inte vill veta hur man älskar och det är inte den naturliga kärlekens väg.

Så anta inte att det är den naturliga kärlekens väg när du är kvar i dina beroenden och känner dig lycklig, för det är det inte. Det är bara en andlig process – som de så kallade förmodade andliga processerna som tillgodoser dina beroenden och du älskar det.

Maria:

Ja, vi kan inte kalla det naturlig kärlek då, som du sade.

Jesus:

Nej, inte alls, för de verkliga vägarna med naturlig kärlek är vägar som faktiskt innebär att vi lär oss om kärlek, de förbättras i kärlek, de är inte i medberoenden.

Maria:

Nej. Och det finns många saker på planeten som är dedikerade till någon sorts eller någon tillväxt i naturlig kärlek, med många slags andliga strävanden som människor ger etiketten naturlig kärlek.

Jesus:

De tillgodoser beroenden allihop, och de är inte alls naturlig kärlek.

Maria:

Har inte någon kärlek eller tillväxt i kärlek inom sig.

Jesus:

I verkligheten så har en person som aldrig har hört talas om Gud på den här planeten, aldrig har hört talas om den så kallade vägen med naturlig kärlek, aldrig har hört talas om någon religion, ofta ett långt bättre tillstånd eftersom de inte är negativt påverkade – deras kärlek har inte påverkats negativt av de koncepten eller idéerna, så de befinner sig på vägen med den naturliga kärleken. De befinner sig på den naturliga kärlekens väg mer än någon av alla de andra personerna gör, så när de går över till andevärlden går de över i ett bättre tillstånd.

Det är så det var för Frederick i boken Through the Mists – om vi har läst den boken. Han hade ingen religion som han ägnade sig åt, han utövade kärleken i sitt vardagsliv, han kände sig ofta ledsen och han gick igenom den sorgsenheten, men han utövade kärlek i sitt vardagsliv, han längtade efter sanning i sitt vardagsliv; han var en man som befann sig på vägen med den naturliga kärleken. Han gick över i den övre delen av den 1:a sfären tack vare detta.

Hans landsmän, de flesta av dem, tycker allihop att de följer en religion, de tycker allihop att de gör det rätta, de tycker allihop att de tror på rätt saker; de har ingen utveckling av den naturliga kärleken inombords, eller väldigt lite utveckling av den naturliga kärleken inombords, och så går de över till helvetena och sedan behöver de utvecklas i kärlek.

Det är smärtsamt att utvecklas på vägen med den naturliga kärleken

Jesus:

Att anta att utvecklingen på den naturliga kärlekens väg inte involverar smärta är fullständigt felaktigt. Utvecklingen på den naturliga kärlekens väg involverar den mesta smärtan av alla eftersom på vägen med Guds kärlek så tar du emot en del av Guds kärlek, så det blir mindre smärta; men på vägen med den naturliga kärleken så tar du inte emot Guds kärlek så den kommer involvera mest smärta av dem alla.

De flesta på Jorden är inte på den vägen ännu; de kommer bara gå den vägen någon gång i sin framtid. Så de befinner sig inte ens på den naturliga kärlekens väg, de befinner sig i medberoenden och det är det som gör att de känner sig lyckliga.

Vi behöver understryka det. Jag är trött på att folk säger till mig att: ”Åh, jag har varit på vägen med den naturliga kärleken och det kändes så bra”. Nej, du har aldrig gått på vägen med den naturliga kärleken för du är totalt kärlekslös, du har bara fått alla dina beroenden tillgodosedda och det är det som har känts så bra. Kalla inte det för den naturliga kärlekens väg, för om du verkligen var på den naturliga kärlekens väg så skulle du ha känt massor av smärta som du inte har känt ännu.

Så jag tycker det är ganska fantastiskt hur folk ibland analyserar alla de här olika sakerna – de verkar analysera de sakerna genom sina filter av föreställningar och det är fullständigt felaktigt. Så i framtiden för alla er som frågar mig om den naturliga kärlekens väg, så ber jag er förstå att det kommer involvera mer smärta än du någonsin upplevt i hela ditt liv, om du verkligen går den vägen.

Och ärligt talat, om du är på vägen med den naturliga kärleken, så kommer du få mindre smärta under processens gång eftersom Gud kommer hjälpa dig med din smärta. Och om du är lycklig på den så kallade naturliga kärlekens väg så är du inte på någon kärleksväg, du är inte på någon kärleksväg alls – du har inte ens börjat gå en kärleksväg i det läget – du är bara i dina medberoenden och du vill att din omgivning ska tillgodose dina beroenden och det är allt du gör. Och medan du är där så befinner du dig inte på någon kärleksväg alls, så kalla det inte för det, kalla det för vad det verkligen är; min väg av medberoenden – min själviska, narcissistiska väg, vilket det egentligen är.

Maria:

Ja, det är så vi är när vi lever i beroenden, eller hur?

Jesus:

Det stämmer, ja. Så om vi känner att vi är lyckliga när vi inte längre lyssnar på Guds sanningar så har vi inte återvänt till den naturliga kärlekens väg; vi har inte återvänt till någon väg alls. Så är det i verkligheten.

Hur vet jag vilka mina känslor egentligen är?

Maria:

Hur vet jag vilka känslor jag verkligen har?

Jesus:

Ja, det känner jag är en ganska bra fråga i själva verket, därför att det finns ett antal olika faktorer i den.

För det första så är de flesta av oss avtrubbade inför våra känslor, så att vi knappat känner våra känslor alls, och ibland är vi till och med mer känsliga inför andras känslor än vi är inför våra egna. Dessutom är vi omgivna av andemänniskor, och om vi är känsliga eller öppna för andra människors känslor, så kommer vi också vara väldigt öppna för känslorna i de människor vi inte kan se. Så det är väldigt svårt då att avgöra vilka mina känslor är; vad som är känslor som tillhör andra runt omkring mig, och vad som är känslor som tillhör andra andemänniskor som är med mig, och hur alla de sakerna blandas samman.

Så det är väldigt, väldigt svårt ibland att veta vilka dina känslor är när du är så avtrubbad inför dina känslor. Det enda sättet som du kommer kunna upptäcka vilka dina egna känslor är, är genom att bli känsligare för dina känslor, och även bli känsligare för känslor i allmänhet.

Att trycka undan vår känslighet för andras känslor trycker undan vår känslighet inför våra egna känslor

Jesus:

Så det som händer för många är att de försöker bli avtrubbade mot andras känslor, men det är inte så vi tar reda på om saker är dina egna känslor eller andras känslor eller inte, för när du gör en aspekt av din själ avtrubbad så försöker du trycka undan alla aspekter, och det är undantryckandets princip.

Så om en person tittar på frågesessionerna i ”Hur människans själ fungerar” och lyssnar på principen med undantryckandet, så kommer de lära sig att om du trycker undan en aspekt av själen så kommer automatiskt andra aspekter av din själ att tryckas undan.

Maria:

Vare sig du gillar det eller inte.

Jesus:

Vare sig du gillar det eller inte. Så det du egentligen gör när du trycker undan en aspekt av själen, till exempel när du trycker undan din känslighet för andras känslor, så trycker du också undan din känslighet för dina egna känslor. Och det finns inget du kan göra åt det om du tänker välja att göra det. Om du gör det ena så kommer det andra automatiskt att hända. Och om du väljer att bli avtrubbad inför dina egna känslor för att styra dem så kommer du automatiskt att bli okänslig inför andras känslor.

Att bli känsligare för våra egna känslor

Jesus:

Så det enda verkliga sättet att ta reda på vad du själv känner är att bli öppen för konceptet att du behöver bli känsligare inför dina egna känslor. Och när du väl blir känsligare för dina känslor så kommer du veta vad källan till de känslorna är. Du kommer ganska enkelt veta om de känslorna kommer från dig, om de kommer från andra personer som är med dig, eller om de kommer från andemänniskor som är med dig. Men det kommer bara ske ju känsligare du blir inför dina egna känslor, och det är det enda sättet som du verkligen kan bli känsligare och känna dina egna känslor.

Så när jag påbörjade processen i det här livet igen så var jag väldigt avtrubbad inför mina egna känslor. Det var sällsynt att jag kände mina egna känslor. Därför var jag ofta förvirrad när jag hade interaktioner med andra, eftersom jag inte kunde avgöra vilka känslor de hade heller, jag kunde inte känna deras känslor ordentligt och jag kunde inte känna deras avsikter. Medan nu då jag har blivit känsligare för känslorna och med Guds kärlek – att ta emot Guds kärlek hjälper dig uppenbarligen att bli känsligare för känslor – det mjukar upp ditt hjärta inför känslor.

När detta sker så blir du känsligare för allas känslor omkring dig, du vet vad de känner, du vet rentav av vad de tänker, du vet vilka känslor de håller fast vid och trycker undan, du vet till och med varifrån de kommer, och du vet också samma saker om dig själv. Och du vet detsamma om andemänniskor, med andemänniskor, människor du inte ens kan se, andemänniskor.

Så det kommer hjälpa dig oerhört i ditt liv att avgöra vad som är rätt väg att gå i alla situationer, eftersom du kommer veta, eftersom du är känslig på ett emotionellt plan för känslorna hos alla i situationen. Så det vi i princip behöver göra som svar på frågan är att lära oss hur vi kan bli känsligare för våra egna känslor.

Maria:

Ja, för frågan kan egentligen ställas på två sätt, eller hur? Hur vet jag vilka känslor jag verkligen har, och sedan hur vet jag vad som egentligen är mina känslor?

Jesus:

Det stämmer.

Maria:

Eller hur vet jag vilka mina känslor är jämte vilka som är andras känslor?

Jesus:

Respektive vad som är andras känslor. Och svaret på båda frågorna är detsamma – genom att bli känsligare för känslor. Så det är så du vet det. Och det handlar inte om att använda intellektet, det handlar inte om att använda sinnet för att ta reda på varifrån de kommer, vad som pågår. Det sker automatiskt när du väl blir känsligare för dina känslor. Så lösningen är att öppna upp dig för känsligheten inför dina känslor.

Maria:

Och hur gör vi det?

Jesus:

Ja, vi har pratat många gånger om det, det finns hundratals frågor som vi har besvarat om det, men återigen så finns det primärt tre sätt. Du blir öppen för att bli älskad och att vilja älska, du blir öppen för att ta emot sanning och vilja ha sanning, och du blir öppen för dina egna känslor, och du gör detta med Gud. Så gör du. Och om du tar emot Guds kärlek så blir du väldigt mjuk väldigt snabbt och du kommer förändras ganska tydligt, och därmed så blir du känsligare för allas känslor, även dina egna.