Vilket är det snabbaste sättet att frigöra kausala känslor utan Gud?


Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Okej, en annan fråga från Pierre. Det är som en sats med tre frågor som hör ihop med varandra.

Jesus:

Inga problem.

Maria:

”Om jag är ödmjuk och i sanning och om jag kan frigöra mina kausala känslor utan att Gud hjälper mig och kommer till tillståndet i den 6:e sfären utan Gud, skulle det vara den snabbaste processen på vägen med den naturliga kärleken som inte involverar Gud? Och om Gud är involverad skulle processen bli snabbare och mer njutbar eller effektivare, och om det är så, kan du förklara varför och hur?”

Jesus:

Okej, så om jag tittar på alla de här sakerna.

Maria:

Eller vill du att jag påminner dig om dem?

När vi är ödmjuka och i sanning är vi öppna för Gud

Jesus:

Nej, det finns ett antal intressanta påståenden i den här frågan. Först säger han: ”Om jag är ödmjuk och i sanning och om jag kan frigöra mina kausala känslor utan att Gud hjälper mig”. Om du är ödmjuk och i sanning, så skulle du aldrig försöka frigöra dina kausala känslor utan Guds hjälp, för ödmjukheten skulle i själva verket kräva att du får hjälp av Gud. Och om du levde i sanningen skulle du inse att många av dina kausala känslor handlar om Gud.

Maria:

Ja, så med det säger du att om du är ödmjuk så kommer du vara öppen för sanningar och nya idéer och rentav söka efter dem, så Gud skulle vara din första …

Jesus:

Inte bara det, du kommer vara öppen för Gud. Och om du är i sanningen så skulle du vara öppen för Gud. Det är bara personer som inte är ödmjuka och inte är i sanning som väljer vägen med den naturliga kärleken. Så frågan blir på sätt och vis inte rimlig, men vi behöver ta upp orsakerna till att den inte blir rimlig.

Så en del av hela den här tanken om att du kan vara ödmjuk och i sanning och ändå inte vara i kontakt med Gud, ja, den är inte sann. Om du inte är i kontakt med Gud så är du inte ödmjuk och du är inte i sanning, eftersom sanningen är att Gud har skapat hela universum, och du väljer bort den största bilden av universum när du väljer bort Gud. Så det är den största sanningen du väljer bort, helt enkelt. Och om du inte är ödmjuk så är du inte ödmjuk inför varje känsla, och det betyder att du inte är ödmjuk inför varje känsla som involverar Gud.

Så hur kan du säga å ena sidan att du är ödmjuk och i sanning, medan du å andra sidan säger att du inte vill ha kontakt med Gud? De två går i själva verket inte hand i hand med varandra.

Det är möjligt att utvecklas till den 6:e sfären genom att antingen trycka undan eller frigöra sig från kausala känslor

Jesus:

Så jag tycker att poängen med frågan han ställer ändå är om du kan gå igenom en emotionell process för att komma till den 6:e sfären? Ja, det kan du. Det finns många andemänniskor som har gått igenom den processen, de har lärt sig att utvecklas ganska snabbt till den 6:e sfären genom att gå igenom en emotionell process där de frigjort vissa känslor, men känslorna de frigör sig från; eftersom de inte är helt ödmjuka inför alla känslor, bara känslorna som inte involverar Gud. Det är känslor som involverar deras medmänniskor och deras relationer med sina medmänniskor och så vidare. Det är därför de har blivit perfekta i naturlig kärlek, den kärlek som kommer ut från dem, men inte perfekta i sin relation med Gud.

Så det är möjligt att utvecklas till den 6:e dimensionen med hjälp av två metoder. En är där du trycker undan alla dina känslor, vilket fortfarande är den metod som de flesta som kommer till den 6:e sfären föredrar, och sedan finns den andra metoden vilket är genom att arbeta igenom dina känslor på de sätt vi har beskrivit.

Självklart skulle du inte arbeta dig igenom känslorna som har med Gud att göra, annars skulle du ha varit öppen för Gud innan dess, och du skulle ha utvecklats bortom den 6:e sfären.

De flesta kausala, emotionella skadorna har med Gud att göra

Maria:

Så du är ödmjuk inför vissa känslor, i själva verket nästan alla känslor, utom de som rör Gud.

Jesus:

Ja, du förstår, jag skulle inte klassificera det som alla känslor. I verkligheten så övergår procentandelen av känslorna vi har som rör Gud i hög grad procentandelen av känslor som vi har som rör allt annat. Det är det som är orsaken till att vi har sådana blockeringar mot Gud. Och i verkligheten så, för de flesta av oss, om vi behövde analysera procentandelen känslor som finns i en individ som har att göra med andra människor och som har att göra med Gud, så är det en till stor fördel för, och när jag säger till stor fördel för Gud, så menar jag att de flesta av våra oläkta känslor har med Gud att göra, och en mindre del av våra oläkta känslor har att göra med andra personer.

Det är därför de flesta som har utvecklats till den 6:e dimensionen inte har någon kontakt med Gud, och inte heller någon kontakt med sitt eget jag emotionellt sett, egentligen, eftersom de har behövt trycka undan ett stort antal känslor för att kunna utvecklas till den 6:e dimensionen utan Gud. Det är vad de har behövt göra.

Så du kan utveckla den mindre delen av dina känslor genom att gå igenom den här emotionella processen där du kommer till andevärldens 6:e dimension, vad gäller att bli perfekt i din naturliga kärlek, men det kommer fortfarande vara så att en majoritet av dina känslor är kvar att arbeta igenom efter den punkten, vilka handlar om Gud. Så ofta tar det en person många, många år efter att de nått den 6:e sfären att nå den 7:e sfären om de har utvecklats genom någon metod som inte involverat Gud.

Maria:

Eftersom så snart vi utvecklas genom sfärerna med Gud involverad, så tar vi itu med känslor som handlar om Gud hela tiden, eller hur?

Jesus:

Det stämmer.

Maria:

Det är nästan som att vi går igenom den stora massan av arbetet på vägen, där någon som kommer in i den 6:e sfären, då är det som en fokuserad arbetsinsats för att bli perfekt i naturlig kärlek, men utifrån vad du säger, utan att ta med någon av de andra känslorna i beräkningen. Så övergången från sex till sju har i själva verket blivit ganska massiv vad gäller arbetsinsatsen.

Jesus:

Det involverar mycket arbete, ja.

Det är enklare för andemänniskor i 6:e sfären som har bearbetat känslor för att utvecklas än för de som har tryckt undan sina känslor intellektuellt

Jesus:

Det är en till sak vi bör säga om det, ändå, och det är att personen som har utvecklats med hjälp av sina känslor och nått den 6:e sfären, när de väl börjar fokusera på sin relation med Gud, så kommer de förmodligen utvecklas närmare Gud ganska snabbt efter den punkten. Orsaken är att de inte har stängt av inför sina känslor.

Där en person som har utvecklats till den 6:e sfären med hjälp av intellektet i första hand och som har tvingat sina känslor att passa in på intellektet, så kommer de kämpa oerhört med att utvecklas närmare Gud efter den punkten, eftersom de ännu inte har lärt sig hemligheten med det emotionella arbetet. Så därför kommer de få kämpa mycket mer efter att de nått den 6:e sfären för att få kontakt med Gud än personen som har utvecklats till den 6:e dimensionen genom att utvecklas genom sina känslor för att komma dit.

Så det kommer definitivt vara bättre för personen som har utvecklats genom sina känslor efter de har nått den 6:e dimensionen att nå den 7:e, än vad det skulle vara för en person som inte alls har utvecklats genom sina känslor, och snarare har tryckt undan sina känslor och styrt sina känslor och använt sitt intellekt för att dominera sig själva. De kommer tycka att det är mycket svårare att göra övergången.

Utveckling tillsammans med Gud är snabbare, mer njutbar och effektivare

Maria:

Okej, om vi då kommer till den sista delen av Pierres fråga, vilken är: ”Om Gud är involverad, skulle processen bil snabbare och mer njutbar eller effektivare då?”

Jesus:

Tja; ja, ja och ja.

Maria:

”Om det är så, varför?” Det vill han veta.

Jesus:

Ja, först av allt så är det mer njutbart, för du tar emot en del av Guds kärlek medan det pågår. Så det kommer kärlek från en kraftfull, yttre källa som kommer in i din själ medan du gör varje tur, om vi kallar det så, medan du tar varje steg uppför utvecklingstrappan, så tar du emot kärlek från Gud. Och när du tar emot kärlek från Gud så går du igenom så vackra stunder av en otrolig fridfullhet och vackra kärlekskänslor, så naturligtvis kommer du uppleva att det är långt mer njutbart än vad du skulle ha gjort om du använt en annan metod utan Gud. Så det var det första.

För det andra frågade han om det är snabbare. Självklart är det snabbare; allt som involverar Gud kommer att vara snabbare eftersom du Gud matar dig med sanning, och det betyder att du inte behöver gå igenom en experimentell process med andra människor eller med själva universum för att upptäcka den sanningen. Och det som också är vackert med att ta emot en del av Guds kärlek är det gör ditt hjärta mer sensibelt, det förvandlar ditt hjärta från en sten till ett hjärta av kött, något som är formbart, något som kan nås av ett flöde – känsligt. Så uppenbarligen kommer du bli känsligare inför sanningen snabbare om du utvecklas med Gud.

Och den tredje delen av frågan var ”effektivare”. Ja, det är förstås effektivare eftersom det involverar Gud. Du involverar personen som skapade allting, snarare än bara skapelsen av allting. Så därmed, nu när du har en slags direktkommunikation igång, även om det är sporadiskt vartefter du utvecklas, så är det bättre än att inte ha någon kommunikation alls med Gud, och det kommer naturligtvis vara långt effektivare.

Så det snabbaste att ta till för utvecklingen är att engagera sig i Gud i den här stunden, i den här stunden. Så det spelar ingen roll om du är i helvetena eller om du är i den 2:a sfären, eller om du är i den 6:e sfären, från den här stunden och framåt kan du nu engagera dig i Gud, låta Gud vara en del av utvecklingen och först arbeta dig igenom alla orsaker till att du har blockeringar mot Gud. Gör det först, det är det effektivaste du kan göra. För om du gör det så kommer alla andra sanningar att komma till dig och du kommer utvecklas med lätthet med den metoden.

Så det är väldigt, väldigt viktigt att förstå att utvecklingen närmare Gud – om den verkligen görs på det sätt som vi lär ut – kommer att vara smidigare, effektivare, mer njutbar och snabbare och lättare.

Om ingen av de sakerna har hänt efter 5 års tid för de flesta som lyssnar, så betyder det att de inte alls har varit engagerade i den processen. Och det är okej, men det är viktigt för dem att förstå; det är viktigt för dem att förstå att de fortfarande använder sitt intellekt, de har fortfarande blockeringar mot kärlek, blockeringar mot sanning, blockeringar mot ödmjukhet.

Det är där de behöver fokusera sin uppmärksamhet snarare än att fokusera sin uppmärksamhet på någon new age-filosofisk sak, eller fokusera sin uppmärksamhet på mer analyserande, eller fokusera sin uppmärksamhet på att försöka få mer sanning av något slag som inte kommer från Gud utan genom någon mystisk process, fokusera på mysticism och fokusera på att vilja må bra i processen, vilket uppenbarligen är en del av problemet. Om du vill må bra under processen så kommer du inte må bra särskilt ofta, eftersom du kommer att använda dina beroenden för det mesta och varje gång du använder dina beroenden så kommer du få mer smärta.

Så i själva verket, om vi involverar Gud på ett rent vis som är ärligt och sannfärdigt och uppriktigt i vår längtan, så kommer vi förstås utvecklas mycket snabbt. Den enda orsaken till att någon inte utvecklas snabbt är att de inte gör detta.

Jag märker att de flesta utvecklas väldigt långsamt. När jag säger väldigt långsamt, så tar det dem hundratals, om inte tusentals år att utvecklas för de flesta på Jorden i synnerhet. Det är lite enklare i andevärlden, ibland, i synnerhet om du börjar nå den 2:a eller 3:e sfären, eftersom du inte är omgiven av helvetena hela tiden, så därför påverkas du inte negativt hela tiden. Medan du på Jorden är omgiven av helvetena hela tiden, du påverkas ofta negativt, såvida du inte tar itu med saker på ett emotionellt plan.

Så ibland är det svårare att utvecklas på Jorden, men det finns en annan sida av utvecklingen på Jorden som är fantastisk, vilken är att du behöver ha en väldigt stark önskan om att utvecklas på Jorden för att faktiskt utvecklas, så när du väl använder din önskan med den kraften så kommer du märka att andevärlden är urenkel, du kommer tycka att det går väldigt lätt.

Så det finns fördelar med båda sätten att utvecklas, och Gud har uppenbarligen designat oss för att utvecklas på Jorden i vilket fall som helst.

Så mitt förslag till människor är att ge upp hela konceptet med att försöka arbeta sig igenom sina känslor utan att involvera Gud. Du kan göra det om du vill, men i slutänden är det långt bättre för dig att involvera Gud i hela engagemanget, och det är relationen med Gud som kommer fortsätta dra dig framåt. Om du inte har en relation med Gud så kommer du inte dras bortom den 6:e dimensionen ändå; det kommer du inte göra. Du kommer att tycka att livet är väldigt intressant, men det kommer inte vara det tillfredsställande livet i ständig utveckling som det skulle kunna vara.